Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne

Nordjyske beskæftigelsesplaner 2021.

RAR Nordjylland fik Beskæftigelsesplan 2021 til orientering fra de nordjyske kommuner ved udgangen af 2022. Rådet drøftede planerne på sit møde den 20. januar 2021 - sammen med korte resumeer med fokus på Ministermålene, som kommunerne har lavet til RAR. Alle har resumeer har været tilgængelige her på siden.

Med Rådets kvittering for planerne blev kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg (Formænd og næstformænd) samtidig inviteret til inspirations- og videdelingsmøde med RAR Nordjylland den 15. marts 2021. På mødet drøftedes beskæftigelsespolitiske problemstillinger, potentialer, tiltag og ideer. Der var deltog repræsentanter fra alle nordjyske kommuner. Drøftelserne tog blandt andet udgangspunkt i Ministermål for 2021 og Rådets fokusområder. Herudover var der fokus på to temaer: Unge på kanten af Kanten og Opkvalificering af ledige mod virksomhederne behov.

Dagsorden til mødet mellem RAR Nordjylland og de nordjyske kommuners beskæftigelsespolitiske udvalg 15. marts (pdf)(nyt vindue)

Rådets ambition er, at drøftelser på mødet og materialet, som udarbejdes til mødet, kan inspirere gensidigt og bidrage konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats 2021 og udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanerne for 2022. RAR Nordjylland har til mødet udarbejdet et inspirationsnotat til de nordjyske kommuner.

Data som baggrund for indsats - Inspirationsnotat til de nordjyske kommuner marts 2021 (pdf) (Nyt Vindue)

Rådet ser videndeling kommunerne imellem - og mellem Rådet og kommunerne - som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling ifht nordjyske udfordringer og potentialer ifht beskæftigelsesindsatsen.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik her på siden over planerne har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet kommunernes beskæftigelsesplaner til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2021 resumé:

Samlet resumé af planerne ifht Ministermål (pdf) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2021. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Se også resumeer af beskæftigelsesplanerne for 2020 (link til side)

Sidst opdateret: 05-08-2022