Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Nordjylland 2020

ARKIV over de nordjyske beskæftigelsesplaner

RAR Nordjylland fik Beskæftigelsesplan 2020 til orientering fra de nordjyske kommuner. Rådet drøftede planerne på sit møde den 28. januar 2020 - sammen med de korte resumeer med fokus på ministermålene, som kommunerne har lavet til RAR. Alle resumeer er lagt på siden. 

Med Rådets kvittering for planerne blev Kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg (Formænd og næstformænd) inviteret til inspiration- og videdelingsmøde med den 5. marts 2020. På mødet drøftedes beskæftigelsespolitiske problemstillinger, potentialer, tiltag og ideer. Drøftelserne tog bl.a. ​​udgangspunkt i ministermål for 2021 og Rådet fokusområder.

Rådets ambition er, at drøftelser på mødet og materialet, som udarbejdes til mødet, kan inspirere gensidigt og bidrage konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats 2020 og udarbejdelsen af ​​Beskæftigelsesplanerne for 2021.

RAR Nordjyllands Inspirationsnotat til de nordjyske kommuner marts 2020 (pdf) (nyt vindue)

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik her på siden over planerne har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet kommunernes beskæftigelsesplaner til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2020 - resumeer:

Samlet resumé af planerne ifht Ministermål (pdf) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

Jeg beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2020. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastgør mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Sidst opdateret: 14-01-2022