Spring over hovedmenu

Nyhed - RAR Hovedstaden

03-10-2022

Nyt fra RAR Hovedstaden, oktober 2022

Justeret positivliste pr. 1. oktober 2022

Positivlisten for den regionale uddannelsespulje er opdateret pr. 1. oktober 2022. Vi har tilføjet 62 nye korte, erhvervsrettede kurser, og dermed er der i alt 438 unikke kurser på listen, som gælder frem til 31. marts 2023.

Kurserne knytter sig til nye områder med mangel på arbejdskraft.

IllustrationPositivlisterne kan findes via Hovedstadens hjemmeside. Listerne findes i 3 versioner, som giver forskellige muligheder i forhold til at søge efter kurser i de enkelte RAR-områder eller inden for erhvervsområder. Det er også muligt at printe en version af listen.

Husk at ledige i regionen også kan tilbydes kurser fra positivlisterne i de tilstødende regioner: RAR Sjælland og RAR Bornholm.

Det udvider jobcentrenes muligheder for at tilbyde opkvalificering målrettet de aktuelle jobmuligheder og dermed også efterkomme virksomheders efterspørgsel efter arbejdskraft.

Link til RARs hjemmeside - positivlisten (Nyt vindue)