Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Hovedstaden

21-12-2021

Nyt fra RAR Hovedstaden, december 2021

RAR Hovedstaden ønsker glædelig jul og godt nytår.

Læs seneste nyt om rådets arbejde her.

Jobcentrenes formidlingsindsats – vigtigere end nogensinde

Der er gang i arbejdsmarkedet, og virksomhederne efterspørger mere arbejdskraft end nogensinde. Antallet af virksomheder der går forgæves, når de søger nye medarbejdere ligger på et højt niveau, men samtidig får virksomhederne i nogle tilfælde alligevel besat jobbet – blot med en person, der ikke havde alle de ønskede kvalifikationer.

Vi skal derfor ikke give op, når der mangler elektrikere, serveringspersonale osv. Vi skal i stedet se på de ledige, vi har, og gøre en ekstraordinær indsats for at få dem tættere på arbejdsmarkedet. De kan måske varetage nogle af de opgaver, der skal løses.

Indsatsen i jobcentre og a-kasser er afgørende for, at vi får de ledige i spil til jobåbningerne.

RAR Hovedstaden havde valgt at sætte fokus på jobcentrenes indsats på årets sidste rådsmøde og havde derfor inviteret Jobcenter Gladsaxe og Jobcenter Gribskov til rådets temadrøftelse. Her fortalte de to jobcentre om deres samarbejde med virksomhederne, formidlingsindsatsen samt jobfokus i samtalerne med de ledige, afklaring af deres kompetencer og sammenhængen med målrettede og individuelle indsatser for de ledige.

Vi kom vidt omkring og blev klogere på ”Gladsaxemodellen” med de tre komponenter: hyppige samtaler med de ledige, tæt samarbejde med virksomhederne samt rådighedsarbejdet som et værktøj i indsatsen for de ledige. Men også Jobcenter Gribskovs konkrete arbejde med jobordrer var inspirerende at høre om. Kommunen har bl.a. etableret en ”Jobsky”, hvor alle jobordrer ligger. Alle konsulenter i kommunen kan tilgå den og dermed bruge aktuelle jobordrer aktivt i samtalerne med de ledige.

Temadrøftelsen gav et positivt indblik i den konkrete indsats og viste os, at arbejdet med at matche ledige med virksomhedernes behov for arbejdskraft er højt prioriteret i kommunerne.

Se også opslag om RARs temadrøftelse på Jobservice Danmarks LinkedIn kanal.

Link til Jobservice Danmarks LinkedIn kanal (nyt vindue)

Link til STARs hjemmeside, Rekrutteringssurvey (nyt vindue)

Der er kamp om Job-VEU ressourcerne

Med Job-VEU indsatsen skal RAR medvirke til at styrke matchet mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft – og det er højaktuelt lige nu. I 2022 skal der yderligere fart på indsatsen. RAR har med trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft (fra oktober 2021) fået flere ressourcer til Job-VEU indsatsen i 2022 og 2023. De skal bruges til at sætte ind med helt konkrete initiativer på områder og brancher med særlig mangel på arbejdskraft.

På rådsmødet har vi netop besluttet, at vi udover de aktuelle indsatsområder, hvor der fortsat er store rekrutteringsudfordringer (bl.a. hotel & restauration, bygge & anlæg samt social og sundhed), også vil fokusere på pædagog-området. I de kommende måneder skal dialog med BUPL, Socialpædagogerne, FOA og KL være med til at konkretisere, hvilke aktiviteter RARs VEU-koordinatorer kan være med til at igangsætte.

Og på rådsmødet til februar fortsætter vi drøftelserne af, hvor og hvordan vi specifikt skal sætte ind og gøre noget ekstra ud over det, vi allerede gør. En række brancher mangler arbejdskraft, og der er fortsat målgrupper i jobcentrene, der kan komme i spil til de mange jobs. Samtidig skal vi med de seneste ugers udvikling i corona-situationen være opmærksomme på, om der igen vil opstå behov for afbødende indsatser, hvor målet med en job-VEU indsats er at fastholde medarbejdere i deres job via opkvalificering i en midlertidig ned-gangsperiode.

Læs mere om RARs Job-VEU-indsats og find kontaktoplysninger på RARs VEU-Koordinatorer i Arbejdsmarkedskontor Øst:

Link til RARs hjemmeside, RARs Job-VEU indsats (ny side)

RARs årlige VEU/vejlederkonference - fokus på kompetencer

Den 8. december var godt 200 deltagere fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, jobcentre, a-kasser m.fl. samlet til en fælles konference med fokus på, hvordan vi i fællesskab kan sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har behov for via opkvalificering af ledige og beskæftigede.

Programmet bød på oplæg om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, VEU-samarbejdet og konkrete indsatser samt 2 paneldrøftelser om henholdsvis virksomhedssamarbejdet i Københavns Lufthavn og kompetencebehov i forbindelse med den grønne omstilling og de større danske infrastrukturprojekter.

Både oplæg og debatindlæg pegede på den store udfordring, vi står med ift. at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft med de nødvendige kvalifikationer. Og de helt gennemgående budskaber var, at vi som aktører på uddannelses- og beskæftigelsesområdet samlet kan levere rigtigt mange former for opkvalificering. Men at det er hårdt arbejde, som kræver god planlægning, koordinering og strukturerede samarbejder på tværs, og hvor et grundigt kendskab både til virksomhedernes behov og aktuelle forhold og til de medarbejdere og ledige, som skal opkvalificeres, er en afgørende forudsætning for at lykkes med opgaven. Budskaberne fra de to paneldebatter var bl.a.:

  • Virksomhederne skal kende til de muligheder, som beskæftigelsessystemet tilbyder – både ift. rekruttering og opkvalificering
  • Skolerne skal samarbejde om kursus/uddannelsestilbud
  • Jobcentrene skal kende virksomhedernes behov og hjælpe ledige med at få de rette kompetencer
  • Det skal være ”fedt” at tage en erhvervsuddannelse, så flere vælger den vej

Vi håber, at dagen har bidraget til at fastholde og udvikle gode aktørsamarbejder og erfaringsudveksling på tværs af vores områder.

LinkedIn-opslag om konferencen på Jobservice Danmarks kanal (ny side)

Styrket fokus – borgere med handicap skal i beskæftigelse

RAR Hovedstadens formandskab har på baggrund af en opfordring fra Det Centrale Handicapråd drøftet, hvordan fokus på borgere med handicap kan styrkes i beskæftigelsesindsatsen.

Ligesom handicaprådet ser vi den aktuelle situation med mangel på arbejdskraft som en op-lagt chance for at få flere borgere med handicap i job og samtidig bidrage til at afhjælpe rekrutteringsudfordringer på arbejdsmarkedet.

Et af beskæftigelsesministerens mål har siden 2019 været, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse, og vi lægger vægt på, at ansættelse af personer med handicap bliver en mere integreret del af beskæftigelsesindsatsen. Vi vil i starten af det nye år sætte temaet på et rådsmøde, hvor vi - med udgangspunkt i en status fra Specialfunktionen Job og Handicap samt et inspirationsoplæg fra en kommune der har gode erfaringer med indsatsen – vil drøfte, hvordan vi som RAR i højere grad kan bidrage til at sætte mere spot på handicapindsatsen. Ligesom vi fremadrettet vil indtænke målgruppen i Job-VEU-indsatsen, hvor det er relevant.

I kan finde oplysninger og inspirationsmateriale om forskellige muligheder for rekruttering og ansættelse af personer med handicap på Beskæftigelsesministeriets kampagnesite og Socialstyrelsens vidensportal:

Omtale af Beskæftigelsesministeriets kampagnesite: Med og uden handicap – Danmark har brug for dygtige mennesker (ny side)

Socialstyrelsens vidensportal: Handicap og beskæftigelse (ny side)