Spring over hovedmenu

Femern Bælt-byggeriet skaber arbejdspladser

01-06-2021

I 2029 kan man køre fra Lolland til Tyskland via en tunnel. En ny analyse fra RAR Sjælland og RAR Hovedstaden viser, at der er behov for ca. 40.000 årsværk i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen.

Danmarkshistoriens største anlægsprojekt har set dagens lys. I årene 2020 – 2029 pågår byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen, som forbinder Danmark og Tyskland via en sænketunnel. Anlægsbudgettet anslås til ca. 55 mia. kr. Et projekt af den størrelse afføder et stort behov for arbejdskraft.

Analysen sætter fokus på Femern Bælts-forbindelsens arbejdskraftsbehov
Femern-projektet vil generere nye jobåbninger på arbejdsmarkedet i hele Østdanmark. Det forventes, at etableringen af Femern Bælt-forbindelsen vil kalde på en samlet arbejdskraftefterspørgsel på over 40.000 årsværk i alt i perioden 2021-2129.

Arbejdskraften skal hentes fra hele landet

Der skal rekrutteres lokalt, regionalt og nationalt. Der er etableret et systematisk samarbejde i Østdanmark om at sikre de rette kompetencer til byggeriet. Som det ser ud nu, kan det blive en udfordring at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Der er i forvejen godt gang i byggebranchen i hele landet, og det kan blive et problem for Region Sjælland, Hovedstadsområdet og Fyn, idet Femern Bælt-projektet forventes at tiltrække en stor del af arbejdskraften fra bygge- og anlægssektoren.

Det er derfor nødvendigt at igangsætte konkrete initiativer for at skaffe den arbejdskraft, der er behov for. RAR Hovedstaden og RAR Sjælland peger samstemmende på følgende tiltag:

  • Få flere i gang med en erhvervsuddannelse.
  • Synliggøre uddannelserne og de positive beskæftigelsesmuligheder, der er i bygge- og anlægsbranchen.
  • Opfordre virksomhederne til at ansætte både lærlinge og voksenlærlinge.
  • Få flere af de ledige, som ellers har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, ind via de nye jobåbninger, der forventes i hele Østdanmark.

Per G. Olsen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Hovedstaden siger: ”Femern Bælt-byggeriet aktualiserer udfordringerne med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen i Østdanmark. Vi må hjælpe hinanden på tværs i landet og have fokus på, at flere tager en erhvervsuddannelse.” Den dagsorden er formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Sjælland, Rie May Hansen også optaget af: ”RAR Sjælland har meget fokus på at flere skal tage en erhvervsuddannelse. Det aktualiserer, at vi styrker den samlede ungeindsats, så vi undgår, at så mange unge står helt uden uddannelse. Det er vigtigt, at vi prioriterer den agenda”.

Femern Agency

Femern Agency er etableret som ’one point of contact’ for alle, der arbejder med byggeriet, og kontoret spiller en stor rolle i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen. Kontoret varetager opgaver relateret til fx rekruttering, opkvalificering, myndighedsbetjening mv. Femern Agency skal også sikre, at "rygtet" om det store arbejdskraftsbehov i forbindelse med Femern-byggeriet bliver spredt til hele landet. Alle kan kontakte kontoret – også hvis man er arbejdssøgende.

Analysen er udarbejdet af COWI på vegne af De Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden og Sjælland. Erhvervshus Sjælland og Region Sjælland har deltaget i en styre- og arbejdsgruppe om analysen.

Se analysen:

Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt-forbindelsen (pdf) (nyt vindue)