Spring over hovedmenu

Samarbejde-Håndværksbranchen

30-03-2020

Nyt fra RAR Hovedstaden

Pressemeddelelse:

Et stærkt samarbejde i byggeriet arbejder for at mindske konsekvenserne af
COVID-19 på arbejdsmarkedet

Et stærkt samarbejde mellem flere parter har etableret en ny model, hvor bygge- og anlægsarbejdere kan blive dygtigere hjemme foran computeren via online opkvalificering – og samtidig undgå løntab.

Byggeriet er også ramt af COVID-19. Dansk Håndværk, FH/LO-Hovedstaden er derfor gået sammen med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og har lavet en fælles aftale om at igangsætte faglig, online opkvalificering for at mindske konsekvenserne på arbejdsmarkedet.

I stedet for at hjemsende eller afskedige medarbejdere har virksomheder nu mulighed for at tilbyde medarbejdere faglig opkvalificering, hvor der ydes 229,- kr. i lønkompensation pr. time pr. medarbejder. Den faglig online opkvalificering – som foregår hjemmefra – kan fx være inden for: kvalitetssikring og dokumentation, anvendelse af bygge- og anlægstegninger eller kommunikation.

Det er kurser der rammer typiske behov i virksomhederne, og som samtidig kan fungere godt som fjernundervisning. Flere parter inden for byggebranchen er glade for initiativet:

Morten Frihagen, direktør fra Dansk Håndværk fortæller: ”Dansk Håndværk organiserer knap 1000 mindre og mellemstore håndværksvirksomheder. Mange af vores medlemsvirksomheder er også ramt af Corona-krisen, og har brug for hjælp her og nu. Fjernundervisning via kurser som vi erfaringsmæssigt ved, at mange håndværksvirksomheder har gavn af, giver rigtig god mening for både virksomheder og medarbejdere - det er et fornuftigt alternativ til afskedigelse. Vi opfordrer derfor vores medlemsvirksomheder til at overveje muligheden for fjernundervisning i stedet for at afskedige.”

Per Olsen, som er næstformand for RAR Hovedstaden og formand for LO-Hovedstaden: ”Vi har i længere tid arbejdet tæt sammen med Dansk Håndværk og STAR for at styrke efteruddannelsen inden for byggeriet. Fjernundervisning som afbødende foranstaltning vil vi meget gerne bakke op om – og det kan fx være kurser i dansk eller matematik som bl.a. kan styrke den skriftlige kommunikation med kunder og leverandører.”

Som Per Olsen peger på, er der på baggrund af COVID-19 hurtigt etableret en model for online opkvalificering. At det er lykkes så hurtigt skyldes at samarbejdet allerede var etableret. Det nye initiativ kan hjælpe virksomheder og medarbejdere ved at sikre, at medarbejdere ikke afskediges, - men får mulighed for at blive fagligt dygtigere. Modellen kan anvendes bredt i byggebranchen i Danmark.

En del af modellen består i, at STAR kan hjælpe virksomheder med vejledning og koordinering af online opkvalificering. Styrelsen kan desuden give information til virksomheder om de øvrige hjælpeforanstaltninger fra beskæftigelsessystemet under COVID-19, bl.a. arbejdsfordeling.
Kontakt gerne styrelsens hotline på telefon: 72 200 350. Se de nye kurser i byggebranchen her: www.voksenuddannelse.dk

På vegne af:
Per Olsen, næstformand for RAR Hovedstaden, telefon: 33 26 00 53 / 40 45 63 69, mail: per@lohovedstaden.dk

Morten Frihagen, adm. direktør, Dansk Håndværk, telefon: 32 63 04 70, mail: mf@dhv.dk