Spring over hovedmenu

Samarbejde - Dansk Byggeri

24-03-2020

Nyt fra RAR Hovedstaden, marts 2020.

Pressemeddelelse:

Et stærkt samarbejde i byggeriet arbejder for at undgå fyringer under COVID-19

Et samarbejde mellem flere parter har etableret en ny model, hvor håndværkere kan blive dygtigere hjemme foran computeren via online opkvalificering – og samtidig undgå løntab.

Byggeriet er også ramt af COVID-19. Dansk Byggeri, FH/LO-Hovedstaden, 3F og Byggeriets Uddannelser er derfor gået sammen med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og lavet en fælles aftale om at igangsætte faglig, online opkvalificering for at begrænse fyringer.

I stedet for at hjemsende eller afskedige medarbejdere har virksomhederne nu mulighed for at sende medarbejderne på faglig opkvalificering med 174,05 kr. i lønkompensation pr. time pr. medarbejder. Den faglig online opkvalificering – hjemmefra – kan fx være inden for: Bæredygtigt byggeri, cirkulær økonomi eller anvendelse af bygningsreglementet. Kurser der rammer typiske behov i virksomhederne, og samtidig kan fungere godt som fjernundervisning. Flere parter inden for byggebranchen er glade for initiativet:

Louise Pihl fra Dansk Byggeri fortæller: ”Bygge- og anlægsbranchen bliver også ramt af coronakrisen. Vi bakker derfor op om initiativer, der kan være med til at reducere de udfordringer, det skaber for vores virksomheder.”

Per Olsen, som er næstformand for RAR Hovedstaden og formand for LO-Hovedstaden: ”Vi har i længere tid arbejdet tæt sammen med Dansk Byggeri, 3F, Byggeriets Uddannelser og STAR for at styrke efteruddannelsen inden for byggeriet. Vi er glade for at det gode samarbejde, vi har haft her i Hovedstaden udmønter sig i en model med online opkvalificering, der kan komme byggeanlægsvirksomheder over hele landet til gode.”

Som Per Olsen peger på, er der på baggrund af COVID-19 hurtigt etableret en model for online opkvalificering. At det er lykkes så hurtigt skyldes at samarbejdet allerede var etableret. Det nye initiativ kan hjælpe virksomheder og medarbejdere ved at sikre at medarbejdere ikke afskediges og at de samtidig blive fagligt dygtigere. Modellen kan anvendes bredt i byggebranchen i Danmark.

En del af modellen består i, at STAR kan hjælpe virksomheder med vejledning og koordinering af online opkvalificering. Styrelsen kan desuden give information til virksomheder om de øvrige hjælpeforanstaltninger fra beskæftigelsessystemet under COVID-19, bl.a. arbejdsfordeling – kontakt gerne styrelsens hotline på telefon: 72 200 350.

Se de nye kurser i byggebranchen her: www.voksenuddannelse.dk

På vegne af:
Per Olsen, næstformand for RAR Hovedstaden, telefon: 33 26 00 53 / 40 45 63 69, mail: per@lohovedstaden.dk