Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev-RAR Hovedstaden

02-07-2020

Nyt fra RAR Hovedstaden, juli 2020.

Ny RAR-formand

Per G. Olsen, FH, er valgt som ny rådsformand for RAR Hovedstaden. Per G. Olsen er valgt for de kommende to år og afløser Leif Elken, DA. Leif Elken fortsætter som 1. næstformand og borgmester Ole Bjørstorp fortsætter som 2. næstformand.

Det nyvalgte formandskab ser frem til de kommende års rådsarbejde og samarbejdet med rådets samarbejdspartnere i beskæftigelsesindsatsen samt koordineringen med uddannelses- og erhvervspolitikken.

Arbejdsmarkedet i Hovedstaden står over for en række store udfordringer i de kommende år som følge af Corona-krisen. Ikke mindst situationen omkring Lufthavnen og Hovedstadens oplevelsesøkonomi er alvorlig. Rådet og formandskabet vil gøre sit til at understøtte en indsats, der kan sikre, at ledige er kvalificeret til hurtigst muligt at komme tilbage i job. Og ligeledes at beskæftigede, der er i fare for at miste jobbet (f.eks. i større varslingssager), sikres en målrettet indsats, der enten kan fastholde dem i jobbet eller opkvalificere dem til nye arbejdsopgaver.

Arbejdsmarkedet

Udviklingen går stærkt, og på nogle områder er der nye tal hver dag. I kan finde overblikket over både nationale og regionale tal på Jobindsats.dk.

De seneste måneder har betydet mange varslingssager og stigende ledighed. Der kan komme flere til henover sommeren.

Men der er fortsat virksomheder, der efterspørger arbejdskraft. Og hvor det gennemsnitlige antal af jobopslag på jobnet.dk er faldet under Covid-19 krisen, ser vi nu uger, hvor antallet er tæt på gennemsnittet før nedlukningen i starten af marts.

Det er derfor afgørende - nu hvor beskæftigelsesindsatsen i jobcentre og a-kasser er genåbnet - at fokus er på job i kontakten med de ledige og igangsættelse af aktiviteter, der kan sikre hurtig vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Seneste Covid-19 rapporter på jobindsats.dk (nyt vindue)

Job-VEU indsatsen

RAR Hovedstadens Job-VEU indsats går på to ben, og i de seneste måneder har vægten været på det ben, der skal afhjælpe krisen som følge af Covid-19. Hvor vi tidligere primært fokuserede på arbejdskraftmangel og opkvalificering af ledige til konkrete jobs, har indsatsen nu også afbødende karakter, der skal fastholde afskedigelsestruede i job via kurser og uddannelse.

Den særlige model under Covid-19 er systematiseret i 3 faser:

  • Fastholdelse af medarbejdere via opkvalificering
  • Branche-/faglig afklaring samt opkvalificering i varslingssager af berørte beskæftigede
  • Branche-/faglig afklaring samt rekruttering/opkvalificering af ledige

Lige nu er Job-VEU-indsatsen for virksomheder, ansatte og afskedigede med tilknytning til Lufthavnen højt prioriteret i et samarbejde med arbejdsmarkedets parter og Jobcenter Tårnby.

I de kommende måneder vil vi forhåbentlig se, at vi igen får flere aktiviteter som følge af, at flere virksomheder efterspørger arbejdskraft. Vi er ved af afklare behovet for en Job-VEU indsats på de områder, hvor aktiviteterne har været mere eller mindre på stand-by under Covid-19 krisen. Det gælder fx: Autobranchen, Glarmester (lærlinge), Kabelmontør og SOSU-området.

Kontakt: RAR Hovedstadens VEU-arbejde (nyt vindue)

Arbejdskraft på social- og sundhedsområdet

Kvalificeret arbejdskraft til social- og sundhedsområdet står højt på rådets prioriteringsliste. Vi har skrevet ud til kommunerne og tilbudt, at rådet kan være med til at koordinere og igangsætte opkvalificerings- og rekrutteringsindsatser. Rådets VEU-koordinatorer er nu ved at følge op med individuel kontakt til kommunerne.

Vi planlægger et seminar i slutningen af september, hvor vi kan komme et spadestik dybere sammen med relevante aktører – arbejdsmarkedets parter, skoler, regionen og kommuner – på både politisk og administrativt niveau.

Positivlisten – supplerende online-kurser

Vi sætter løbende supplerende kurser på positivlisten for den regionale uddannelsespulje. Og pt. er der samlet 136 kurser på listen, som kan tages online frem til 1. oktober. Kurserne er fælles med RAR Sjælland og RAR Bornholm og skal bidrage til, at ledige bliver opkvalificeret inden for såvel aktuelle mangel-/indsatsområder som områder, der i den kommende tid oplever stigende efterspørgsel på arbejdskraft.

Kurserne er indmeldt af uddannelsesinstitutioner, jobcentre, a-kasser og kommunernes rekrutteringssamarbejder. Derudover er en del af kurserne et resultat af tværregionale eller nationale kursusforløb aftalt mellem arbejdsmarkedets parter og VEU, bl.a. som en del af Covid-19 afbødeforanstaltningerne

Oversigt over supplerende onlinekurser (nyt vindue)

Møder og arrangementer i RAR Hovedstaden i 2. halvår 2020

  • Ordinært rådsmøde mandag den 21. september 2020
  • RAR Hovedstadens seminar med kommuner m.fl. om arbejdskraft på social- og sundhedsområdet, mandag den 28. september kl. 9-13.
  • Strategiseminar for de regionale arbejdsmarkedsråd i Østdanmark, tirsdag den 27. oktober
  • Ordinært rådsmøde mandag den 7. december 2020
  • VEU- og vejlederkonference (afventer dato)