Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev-RAR Hovedstaden

20-02-2020

Nyt fra RAR Hovedstaden, februar 2020

Møde med ministeren og Beskæftigelsesrådet

RAR Hovedstadens formand havde den 7. februar lejlighed til at fortælle beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om rådets fokus og arbejde.

På det årlige møde mellem de 8 arbejdsmarkedsråds formandskaber, beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesrådet (BER) kunne Leif Elken fortælle, hvordan rådet i stigende grad fokuserer på indsatsen for at rekruttere personer med handicap – bl.a. som et konkret samarbejde mellem formanden og næstformanden og deres respektive organisationer.

Leif Elken fortalte også om rådets fokus på rekrutteringssituationen og mangel på arbejdskraft, herunder rådets indsats ift. voksen- og efteruddannelsesindsatsen. Ministeren kvitterede for rådets fokus på indsatsen for personer med handicap og nævnte bl.a., at det er vigtigt at få alle grupper med.

Det gennemgående tema på mødet i år var opkvalificeringsindsatsen med bl.a. oplæg fra Nord-sjællands rekrutteringsservice (NRS), Jobcenter Hillerød samt virksomheden NCC - som er repræsenteret i RAR Hovedstaden. De fortalte om deres konkrete samarbejde om at sikre kvalificeret arbejdskraft til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland.

VEU – Inspiration fra RAR Sydjylland og RAR Fyn

På rådets møde den 3. februar fortalte Arbejdsmarkedskontor Syd om, hvordan arbejdsmarkedets parter i RAR Sydjylland og RAR Fyn bruger deres netværk til at sikre, at der er konkrete virksomheder koblet op på VEU indsatsen.

Illustration af AMK Syd-modelDer er lighedspunkter mellem indsatsen i Syddanmark og vores hidtidige indsats i Hovedstaden, men der er også vigtig læring at hente fra vores rådskollegaer. Ikke mindst, at det er vigtigt, at vi som arbejdsmarkedets parter går forrest i indsatsen. Og resultaterne taler for sig selv: Flere gennemførte forløb og gode effekter i form af job eller videre til ordinær ud-dannelse for ufaglærte.

Vi tager derfor nu fat i den model, som Arbejdsmarkedskontoret og Arbejdsmarkedsrådene i Syddanmark har udviklet. På vores møde den 23. marts ser vi nærmere på rådets fremadrettede VEU-arbejde.

I mellemtiden fortsætter vores igangværende VEU-aktiviteter.

På social- og sundhedsområdet arbejdes der i øjeblikket på at arrangere møder med ældrechefer i Hovedstadsområdet med henblik på at sætte en tværkommunal indsats i gang. Dialogerne følges op af et netværksmøde med aktørerne på området, hvor konkrete aftaler kan indgås. Det er en udløber af rådets strategiseminar sidste år, hvor SOSU-området var et centralt tema. Også indenfor for bl.a. hotel og restaurant, køkken og kantine fortsætter aktiviteterne i 2020.

RAR Hovedstadens arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse (Nyt vindue)

Det seneste kursusoverblik (nyt vindue)

Rådets strategi- og handlingsplan – status og nye mål

Rådets strategi- og handlingsplan samler rådets mål og prioriteringer – både de langsigtede og målene for det gældende år.

Vi har gjort status på resultaterne for 2019 og kan konstatere, at det på flere områder går den rigtige vej. Bl.a. er vi på to centrale områder rigtigt tilfredse med udviklingen: Den forgæves rekrutteringsrate og antallet af områder og antallet af paradoksområder er faldet i løbet af 2019.

Det er dog ikke tid til at hvile på laurbærrene. Der er fortsat behov for fokus på rekrutteringssituationen, opkvalificeringsindsatsen og indsatsen for de udsatte ledige.

Vi har derfor valgt at fortsætte med de hidtidige mål. Der er tale om nødvendige indsatsom-råder, og det sikrer kontinuitet. På de områder, hvor målopfyldelsen ikke har været tilfredsstillende, må vi se indsatsen efter i sømmene og foretage justeringer. I de kommende år vil vi fx have stort fokus på, at vores VEU-aktiviteter efterfølgende fører til, at de ledige kommer i job. Det skal ske i tæt samspil mellem arbejdsmarkedets parter, virksomheder, jobcentre, rekrutteringsfællesskaber, a-kasser og uddannelsesinstitutioner.

RAR Hovedstadens strategi- og handlingsplan, inkl. de aktuelle mål og VEU-indsatsområder for 2020 (nyt vindue)

Kommende møder og arrangementer i RAR

  • Ordinært rådsmøde mandag den 23. marts 2020, kl. 10 med temadrøftelse om den forenklede beskæftigelseslovgivning.
  • RAR Hovedstadens årlige seminar med kommunerne politiske og administrative ledelse på beskæftigelsesområdet den 4. maj 2020, kl. 9-12.
  • Ordinært rådsmøde den 22. juni, kl. 10 med temadrøftelse om udenlandsk arbejdskraft.