Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev-RAR Hovedstaden

03-04-2020

Nyt fra RAR Hovedstaden, april 2020

Ny situation på det regionale arbejdsmarked

Situationen på arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden har ændret sig markant de seneste uger. Som følge af Covid-19 ser vi et stigende antal større varslinger og mange nye ledige. Men der gøres også brug af hjælpepakkerne og arbejdsfordelinger.

De seneste tal for udviklingen på det regionale arbejdsmarked findes her:

Regional overvågning af situationen på arbejdsmarkedet (nyt vindue)

Den vanskelige situation for virksomheder og lønmodtagere stiller også krav til omstilling i hele beskæftigelsessystemet og i samspillet med rådets samarbejdspartnere i uddannelsessektoren og erhvervs-fremmesystemet. Hvor det tidligere handlede meget om mangel på arbejdskraft, handler det nu om at iværksætte afbødende foranstaltninger.

På RAR Hovedstadens møde den 23. marts 2020 kvitterede rådsformand Leif Elken for, at Folketing, Regering og de relevante ministerier – herunder Beskæftigelsesministeriet - har handlet hurtigt ift. hjælpepakker. Det er positivt, at viljen til at sætte diverse foranstaltninger i værk har været så stor. Nu skal parterne regionalt og lokalt følge trop og gå sammen for at afbøde de værste konsekvenser.

VEU i en Covid-19tid

RAR Hovedstadens VEU-indsats ligger ikke stille trods den nuværende situation.

Et godt eksempel på dette er et samarbejde i byggeriet.

Dansk Byggeri, FH/LO-Hovedstaden, 3F og Byggeriets Uddannelser er gået sammen med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og har lavet en fælles aftale om at igangsætte faglig, online opkvalificering for at begrænse fyringer i branchen.

Og en lignende aftale er indgået med Dansk Håndværk.

RAR Hovedstadens næstformand og formand for LO Hovedstaden Per G. Olsen vurderer, at initiativerne kan hjælpe virksomheder og medarbejdere. I stedet for at hjemsende eller afskedige medarbejdere har virksomhederne nu mulighed for at sende medarbejderne på faglig opkvalificering med lønkompensation. Modellen kan anvendes bredt i byggebranchen og håndværksbranchen, og STAR kan hjælpe virksomhederne med vejledning og koordinering af online opkvalificering.

Pressemeddelelser om aftalerne med Dansk Byggeri og Dansk Håndværk kan læses på rådets nyhedsside.

Pressemeddelelser (nyt vindue)

Ny Positivliste

Rådet har netop vedtaget ny positivliste for den regionale uddannelsespulje (gældende pr. 1. april 2020).

Samtidig har vi lagt en oversigt på vores hjemmeside over aktuelle puljer, der kan anvendes til opkvalificering af ledige (og beskæftigede i forbindelse med jobrotation). Af oversigten fremgår målgruppe og refusionsmuligheder for de enkelte puljer.

Den aktuelle regionale positivliste (nyt vindue)

Aktuelle puljer til opkvalificering (nyt vindue)

Hotline

På tværs af de 3 arbejdsmarkedskontorer i Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er der etableret et nødberedskab i regi af den eksisterende, landsdækkende hotline, der kan assistere virksomheder ifm. spørgsmål om primært arbejdsfordeling, varslinger og sygedagpengerefusion.

Hotlinen (tlf. 72 200 350) er åben på hverdage kl. 08.00-16.00.

På STARs hjemmeside er der udarbejdet informationssider til henholdsvis virksomheder samt a-kasser og kommuner med spørgsmål og svar omkring nye politiske initiativer og deres indvirkning på arbejdsmarkedet.

Flere informationer på STARs hjemmeside (nyt vindue)

Fjernundervisning

Opkvalificering kan medvirke til at afbøde nogle af virkningerne af den nuværende situation. Fjernundervisningen og de digitale platforme er en mulighed for at gennemføre uddannelsesaktiviteter, og mange skoler er i fuld gang med at omlægge undervisning til digitale læringsplatforme.

På Undervisningsministeriets hjemmeside voksenuddannelse.dk kan man finde mere information om mulighederne:

Voksenuddannelse.dk (nyt vindue) 

Kommende møder og arrangementer i RAR

  • RAR Hovedstadens VEU-Koordinationsgruppen den 16. juni 2020
  • Ordinært rådsmøde mandag den 22. juni 2020.
  • Ordinært rådsmøde den 21. september 2020
  • RAR Hovedstadens årlige seminar med kommunernes politiske og administrative ledelse på beskæftigelsesområdet, 28. september 2020 (Oprindeligt planlagt til afholdelse i maj måned).
  • Fællesseminar mellem de tre arbejdsmarkedsråd i Østdanmark den 27. oktober 2020