Spring over hovedmenu

Transportnetværk har hjulpet ledige chauffører på rette vej

14-11-2019

Jobcentrene er blevet bedre til at give kvalificeret råd og vejledning til ledige, der ønsker en fremtid som chauffør. Transportnetværk i Østdanmark står bag en række tiltag.

Hvilken fysisk form og hvilke kompetencer skal man have for at køre lastbil? Og hvordan adskiller forskellige typer chaufførjob sig fra hinanden?

Det er nogle af de spørgsmål, som mange sagsbehandlere i jobcentre i Østdanmark er blevet klogere på Det skyldes en særlig indsats rettet mod godstransportbranchen, som Arbejdsmarkedskontor Øst sammen med bl.a. Jobcenter Køge og Brøndby har stået i spidsen for de seneste to år.

Behov for kvalificerede chauffører

Transportbranchen mangler kvalificerede chauffører. Samtidig er der ledige, der ønsker at arbejde som chauffør. I et forsøg på at skabe match mellem udbud og efterspørgsel etablerede Arbejdsmarkedskontor Øst på vegne af de Regionale Arbejdsmarkedsråd i slutningen af 2017 et transportnetværk i henholdsvis Hovedstaden og på Sjælland i samarbejde med Transportens Udviklingsfond, udvalgte jobcentre, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
 
Netværket har eksisteret i to år og fungeret som forum for vidensdeling mellem jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og virksomheder om mulige løsninger på, hvordan beskæftigelsessystemet kan bidrage til løsning af branchens rekrutteringsudfordringer.

Opbygning af jobcentrenes kompetencer og erfaringskurser

Et særligt fokus for transportnetværket har været at opbygge kompetencer hos jobcentrene til at vurdere om ledige, der ønsker et chaufførjob, har de rette kvalifikationer og indstilling – og hvilket chaufførjob de egner sig bedst til. Grundet arbejdstider og karakteren af arbejdsopgaver er der en række forudsætninger, der skal være på plads, for at man kan komme i betragtning til et chaufførjob. Hertil kommer, at en chauffør ikke bare er en chauffør – der findes mange forskellige chaufførjob.

Netværket har gennemført følgende tiltag for at understøtte og fremme sagsbehandlernes dialog med ledige:

  • Samtaleguide, som beskriver de basale krav til et job i branchen og indeholder jobprofiler for de mest gængse chaufførjob. Guiden er netop blevet opdateret.

Hent samtaleguiden:  Godstransport - en samtaleguide til sagsbehandlere i jobcentre og a-kasser

  • Informationsmøder for sagsbehandlere om transportbranchen og jobprofiler.
  • Assistance med screening af ledige chauffører lokalt i jobcentrene. OBS! Indtil midten af december 2019 er det stadig muligt for jobcentre at få assistance til screening. Interesserede jobcentre kan kontakte Arbejdsmarkedskontor Øst på: mbrj@star.dk.

Sideløbende med netværket har der i regi af Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) og Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) kørt erfaringskurser for ledige chauffører. Kurset i NRS gennemføres i efteråret 2019.

Efter to års virke ophører transportnetværket i sin nuværende form. Arbejdsmarkedskontor Øst vil dog fortsat bidrage til, at transportbranchen får den efterspurgte arbejdskraft. Dette vil ske gennem løbende dialog med henholdsvis branchen og jobcentre om, hvordan parterne også fremadrettet kan sikre, at transportvirksomhederne vil være godt kørende.

Har du lyst til at vide mere?

Hvis du vil vide mere om Arbejdsmarkedskontor Østs indsats på transportområdet, kan du kontakte specialkonsulent Mette Brændmose Jensen på mbrj@star.dk.