Spring over hovedmenu

Kursus gav læreplads: ”Man skal ikke være bange for at prøve”

12-12-2019

Det nytter at igangsætte kurser. Hotel- og restaurationsbranchen mangler arbejdskraft. Brancherettede forløb kan hjælpe med at skaffe den tiltrængte kvalificerede arbejdskraft.

I Hotel- og restaurationsbranchen er der mangel på arbejdskraft. Hvis manglen skal afhjælpes, er det vigtigt, at ledige får de rette brancherelaterede kompetencer.

En historie om, hvad et brancherettet AMU-kursus kan føre til…

Kenneth starter på sin læreplads som kok hos BC Hospitality Group (BCHG) i København til januar. Han har mottoet: ”Man skal ikke være bange for at prøve”. Kenneth glæder sig til at komme ”hjem til familien” i BCHG, hvor han netop har afsluttet en uges praktik i forbindelse med grundforløbet som gastronom.

Kenneth er 34 år og blev ledig efter 11 års ufaglært arbejde på et lager. Efter vejledning fra sin a-kasse, 3F Roskildeegnen, mødte han op til et informationsmøde om et opkvalificeringsforløb inden for hotel- og restaurationsbranchen. Kenneth blev tændt på idéen om at lave mad og blev tilmeldt et fem ugers kursusforløb, som kvalificerede Kenneth og 22 andre kursister til at starte i hotel- og restaurationsbranchen. Senere kom Kenneth i en uges praktik hos BCHG, som så potentialet i Kenneth og tilbød ham en læreplads. Kenneth har den udfordring, at han lærer visuelt og har brug for sidemandsoplæring. Kenneths a-kasse og jobcentret i Høje Taastrup fik derfor lavet en aftale om mentorstøtte, så Kenneth får den nødvendige hjælp med henblik på at kunne gennemføre sin uddannelse.

Kenneth holdt et motiverende oplæg om sin vej ind i kokkefaget på et informationsmøde for ledige og jobkonsulenter i Solrød kommune den 30. oktober 2019. Hensigten var at få flere til at vælge en uddannelse inden for hotel- og restaurationsbranchen.

Arbejdsmarkedskontor Øst har stået i spidsen for at styrke koordinationen i forhold til aktørsamarbejde på tværs i branchen, og kontoret arbejder for at få i gangsat kurser til brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Et af fokusområderne er hotel- og restaurationsbranchen. Der udvikles løbende nye kurser, så hold øje med kursusoverblikket:

Her finder du kursusoverblikket