Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Hovedstaden

22-10-2019

Nyt fra RAR Hovedstaden.

Her sætter vi voksen- og efteruddannelsesindsatser i gang

RARs VEU indsats fokuserer på fagområder, hvor der mangel- og paradoksproblemer, og hvor manglen kan afhjælpes via opkvalificering af ledige. En gang om året ser vi på, om indsatsområderne skal justeres.

I det kommende år fokuserer rådet en indsats og etablering af opkvalificeringsforløb på følgende områder:

 • Social- og sundhedsområdet
 • Køkkenmedhjælper og kok
 • Serveringsmedarbejder og tjener
 • Chauffør (fragt, distribution, blandet kørsel)
 • Rengøringsassistent

Derudover sætter vi løbende aktiviteter i gang på andre områder, hvis vi vurderer, at der er et behov. Inden vi igangsætter en VEU-indsats, vurderer vi altid, om VEU-aktiviteter kan imødekomme efterspørgslen, og om der allerede er igangsat en indsats i et andet regí.

Læs mere om VEU-indsatsen (nyt vindue)

91 nye kurser på den regionale uddannelsespulje

RAR Hovedstaden har revideret positivlisten for den regionale uddannelsespulje. På rådsmødet den 23. september godkendte rådet, at den gældende liste udvides med 91 kurser. Kurserne knytter sig til 17 nye stillingsbetegnelser, der alle optræder som nye mangelområder på arbejdsmarkedsbalancen for 2. halvår 2019.

De 91 nye kurser er kommet på efter en høring af uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser.

Den regionale uddannelsespulje understøtter opkvalificering af arbejdskraft på områder, hvor der er mangel på medarbejdere med rette kompetencer. Positivlisten er dermed et vigtigt element i voksen- og efteruddannelsesindsatsen (VEU). Og RAR Hovedstaden opfordrer jobcentre og a-kasser til at have stor opmærksomhed på anvendelse af puljen. Positivlisten kan findes på RARs hjemmeside.

Positivliste for den regionale uddannelsespulje (ny side)

RARs årlige VEU-konference blev lidt af et tilløbsstykke

Den 7. oktober samledes omkring 200 deltagere fra virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner, organisationer mm. til RAR Sjælland og RAR Hovedstadens årlige konference om voksen- og efteruddannelsesindsatsen.

Temaet for konferencen var, hvordan vi får flere til at efter- og videreuddanne sig.

Dagen bød bl.a. på paneldebat om samarbejdet om VEU-indsatsen med Ejner K. Holst, Næstformand for FH og Kim Graugaard, viceadm. direktør i DI.
De efterfølgende workshops tog fat på den konkrete indsats med inspirerende oplæg fra bl.a. U/Nord og VUC Storstrøm.

Dagen viste stor vilje hos alle parter til at samarbejde om at sikre den nødvendige målrettede opkvalificeringsindsats. Men den pegede også på et fortsat behov for at styrke viden om de forskellige uddannelsesordninger og koordinationen mellem alle aktører på området, så vi kan sikre at ledige kan få de nødvendige kurser.

Bygge- og anlægsområdet – fortsat behov for arbejdskraft

På seneste møde kiggede rådet nærmere på rekrutteringssituationen i bygge- og anlægsbranchen. Behovet for arbejdskraft er stort lige nu – både i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det høje aktivitetsniveau i Region Hovedstaden skyldes både mange samtidige infrastrukturprojekter, men også et højt aktivitetsniveau inden for det private boligbyggeri og aktiviteterne i forbindelse med udvidelsen af Københavns Lufthavn.

Det høje aktivitetsniveau ifm. de større infrastrukturprojekter, forventes imidlertid at tage af i løbet af de kommende 4-5 år i Region Hovedstaden.
På rådsmødet fortalte underdirektør Louise Pihl fra Dansk Byggeri om udviklingen inden for de tre hovedområder i byggeriet: Reparation og vedligeholdelse, nybyggeri samt anlæg.

Louise Pihl nævnte bl.a.:

 • Nybyggeri er mest konjunkturfølsom og her ses en begyndende nedgang
 • På anlægsområdet ses også en begyndende nedgang
 • Reparation og vedligehold tegner sig for langt de fleste jobs, og her ses fortsat fremgang
 • Branchen er fortsat presset ift. at finde kvalificeret arbejdskraft.

Der var enighed i rådet om vigtigheden af, at unge motiveres og vejledes til uddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen samt andre områder med mangel på arbejdskraft. Derudover vil rådet fortsat have fokus på at understøtte opkvalificering af ledige til branchen.

Nøgletal

Rådets seneste nøgletal for beskæftigelsesindsatsen og udviklingen på arbejdsmarkedet ligger på RARs hjemmeside. Nøgletallene er bl.a. opdateret med den seneste rekrutteringssurvey fra STAR samt prognoser for udviklingen i beskæftigelse og ledighed.

Nøgletal RAR Hovedstaden (nyt vindue)

Kort nyt om aktiviteter

Hotline (72 200 250) – ring og få hjælp

Den landsdækkende hotline for virksomheder, jobcentre og a-kasser o.a., der har brug for at få dækket aktuelle kursus- eller efteruddannelsesbehov kan kontaktes alle hverdage kl. 8-16 på telefonnummer 72 200 350

Mangler du fx et kursus til en medarbejder? Så ring ! RARs VEU-koordinatorer er klar til at hjælpe både virksomheder, jobcentre, a-kasser m.fl. med at finde og koordinere relevante videre- og efteruddannelseskurser.

Du kan fx ringe og oplyse, at I har behov for et særligt kursus. VEU-koordinatorerne samordner de forskellige ønsker, indleder samarbejder med skoler – og medvirker til at få oprettet relevante hold.

Læs mere om hotlinen/meldesystemet (nyt vindue)

Kursusoverblik

Se det aktuelle kursusoverblik for Østdanmark. Oversigt over tværkommunale jobrettede kurser for ledige målrettet brancheområder med mangel på arbejdskraft opdateres løbende.

Kursusoverblik (nyt vindue)

Vejlederkonference

Rådets årlige Vejlederkonference for vejledere i jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner holdes den 26. november 2019, kl. 9.00-13.00 på Comwell i Roskilde. Konferencen skal give input og inspiration til relevant og jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Morgenmøder

AMK Øst planlægger morgenmøder med fokus på virksomhedsservice og opkvalificering. Morgenmøderne er målrettet praktikere, der arbejder med virksomhedsservice og opkvalificering, fx virksomhedskonsulenter, faglige medarbejdere og medarbejdere i erhvervsfremmeorganisationer. Se mere om temaer, målgrupper, tid og sted i AMKs aktivitetskalender.

Arbejdsmarkedskontor Øst – aktivitetskalender (nyt vindue)

Kommende møder i RAR

 • Strategiseminar den 28. oktober, hvor RAR bl.a. sætter fokus på rekrutteringssituationen på SOSU området samt Hotel- og Restaurationsbranchen.
 • Ordinært rådsmøde mandag den 9. december 2019.