Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev-RAR Hovedstaden

07-03-2019

Nyt fra RAR Hovedstaden, marts 2019

RAR Hovedstaden vedtager strategi-og handlingsplan for 2019-2022

Rådets prioriteringer for de kommende år er nu samlet i RAR Hovedstadens strategi- og handlingsplan for 2019-22. Med planen fortsætter rådet sit fokus på tre overordnede områder:

  • Afhjælpning og forebyggelse af rekrutteringsudfordringer
  • Opkvalificeringsindsatsen og styrket indsats for voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU)
  • Indsatsen for de udsatte grupper af ledige.

For hvert af de tre områder har rådet fastlagt målsætninger med tilhørende resultatmål, som revideres hvert år.

Læs mere om RAR Hovedstadens prioriteringer de kommende år (nyt vindue)

Ikke kun som samlet arbejdsmarkedsråd, men også som individuelle rådsmedlemmer i de organisationer vi repræsenterer og kommer fra, har vi fokus på beskæftigelsesindsatsen. Rådsformand Leif Elken, der har sin daglige gang i TDC, arbejder bl.a. på et samarbejde med Handicapidrættens Videnscenter. Formålet med samarbejdet er at udvikle et rekrutteringssamarbejde, hvor TDCs rekrutteringskonsulenter bl.a. stiller op til rekrutteringsmesse i Handicaporganisationernes Hus i Høje-Taastrup. Formålet med samarbejdet er at kunne matche kvalificerede kandidater til callcenter- og IT-konsulentstillinger i TDC.

I en tid med historisk høj beskæftigelse er det afgørende, at alle får en plads på arbejdsmarkedet.

Samarbejdsmuligheder - det nye erhvervsfremmesystem

RAR Hovedstaden har drøftet det nye erhvervsfremmesystem og ønsker at etablere et godt og konstruktivt samarbejde med det tværkommunale erhvervshus i København. Rådet har tidligere har et godt samarbejde med Vækstforum Hovedstaden, og vi mener, at det er afgørende med koordination og samarbejde mellem beskæftigelsesindsatsen og erhvervsfremmeindsatsen. Vi lægger op til at Erhvervshuset kan deltage med en tilforordnet på rådets møder, seminarer mv. Det skal medvirke til gensidig udveksling af viden om, hvad der rører sig i vores område. Vi håber, at det kan føre til fælles initiativer eller andre former for samarbejde, så der fortsat kan skabes vækst og udvikling i regionen.

På vores seneste rådsmøde havde vi oplæg fra en repræsentant fra sekretariatet for den nationale erhvervsfremmebestyrelse, og vi hilser signalerne om regional og lokal inddragelse i processen frem mod strategien for decentral erhvervsfremme velkommen.

Nyt fra VEU-indsatsen

Rådet følger løbende branchenetværkenes indsats. En vigtig del af deres arbejde er bl.a. at se behov og muligheder for tværkommunale kursusforløb - og rådets VEU-koordinatorer i Arbejdsmarkedskontor Øst arbejder hårdt på, at det sammen med jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner kan lykkes at etablere og gennemføre kursushold. Der er netop gennemført et kursusforløb på TEC inden for rengøringsområdet med 41 deltagere. Der bliver ny fulgt op på forløbet med fokus på jobmatch.

Tilsvarende har et tværgående samarbejde mellem bl.a. virksomheder og Hotel- og Restaurantskolen ført til at engagerede og motiverede ledige er blevet klar til køkken-kantinebranchen. Et nyt forløb er på trapperne.

Følg arbejdet på vores hjemmeside (nyt vindue)

I den særlige nyhedsrubrik om VEU-arbejdet kan man bl.a. se den nyeste oversigt over tværkommunale jobrettede kurser for ledige. Kurserne er målrettet brancheområder med mangel på arbejdskraft i Østdanmark.

Se det seneste kursusoverblik (nyt vindue)

IT-kompetencer er vigtige, men der skal mere til

De tre arbejdsmarkedsråd i Østdanmark har i fællesskab fået udarbejdet en analyse af, hvilke krav der stilles til it-kompetencer inden for 7 fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Læs mere om analysen (ny vindue) 

Møde med beskæftigelsesministeren

De 8 regionale arbejdsmarkedsråds formandskaber mødtes i slutningen af januar med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og det nationale beskæftigelsesråds forretningsudvalg. På mødet havde rådet lejlighed til at sætte fokus på aktuelle temaer og høre ministerens vurdering. De 8 råd er naturligt nok optaget af de samme emner - og vi kom godt omkring de mange elementer, der indgår i indsatsen mod arbejdskraftmangel, herunder VEU-indsatsen og indsatsen for de udsatte grupper.

Sæt X i kalenderen

Rådet inviterer kommunernes udvalg på beskæftigelsesområdet til seminar den 6. maj, kl. 9-12.30 på Glostrup Park Hotel. Invitationer er udsendt, og program kommer snart.

Næste møde i RAR Hovedstaden er den 25. marts

  • Rådet vedtager positivlisten for den regionale uddannelsespulje - listen træder i kraft 1. april 2019.
  • Rådet gør status på indsatsen i branchenetværket på butiks- og detailområdet.
  • Rådet drøfter kommunernes beskæftigelsesplaner for 2019 og anbefalinger til arbejdet i 2020