Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev-RAR Hovedstaden

01-07-2019

Nyt fra RAR Hovedstaden, juli 2019

God sommer til alle

Med den nye regering på plads ser RAR Hovedstaden frem til at fortsætte rådsarbejdet på beskæftigelsesområdet.

Når vi for alvor trækker i arbejdstøjet efter sommerferien, er det fortsat indsatsen ift. rekrutteringsudfordringerne, vi prioriterer. På voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU) er det tid til at gøre status og se på hvilke indsatsområder, vi skal prioritere i den kommende tid. Vi skal også drøfte, hvordan vi fortsat skal samarbejde med rekrutteringsfællesskaberne og bedst muligt understøtte arbejdet i branchenetværk eller andre tværgående arbejdsgrupper.

Vores overvejelser om fremtidige indsatsområder bygger ikke bare på viden om arbejdskraftefterspørgslen og de lediges kompetencer, men også på de erfaringer vi har gjort os det seneste år med VEU-indsatsen samt gode input fra alle relevante aktører på området.

En del af rådets VEU arbejde handler om synliggørelse af mulighederne for opkvalificering. På rådets hjemmeside findes en oversigt over tværkommunale jobrettede kurser for ledige målrettet brancheområder med mangel på arbejdskraft i Østdanmark.

Se det seneste kursusoverblik (nyt vindue)

Målrettet opkvalificering er vigtigt for både ledige og beskæftigede. Virksomheder, jobcentre og a-kasser m.fl. kan derfor ringe til Jobservice Danmark på telefon 72 200 350 og få råd og vejledning til at finde de bedst mulige løsninger på konkrete kursusbehov.

Her sidder arbejdsmarkedskontorets VEU-koordinatorer klar til at hjælpe – og det gør de i et samarbejde med bl.a. skoler, virksomheder og jobcentre på tværs af kommunegrænser. Flere informationer findes på STARs hjemmeside under Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Læs mere om meldesystemet (nyt vindue)


VEU-konference

Som en del af VEU-arbejdet holder RAR Sjælland og RAR Hovedstaden i lighed med sidste år en konference om samspillet mellem beskæftigelses- og uddannelsessystemet. Vi sætter fokus på, hvordan vi får flere i arbejdsstyrken til at efter- og videreuddanne sig, så virksomhederne får de kompetencer, de har behov for. Konferencen skal også styrke samspillet mellem aktørerne på området.

Konferencen forventes afholdt den 8. oktober 2019 – nærmere information følger senere.

Den regionale uddannelsespulje

Efter sommerferien tager vi også hul på arbejdet med at revidere positivlisten for den regionale uddannelsespulje. Når listen revideres, ser RAR på, om der er nye stillingsbetegnelser med mangel, som skal føjes til listen - med tilhørende eventuelle relevante kurser for ledige dagpengemodtagere. Ændringerne træder i kraft pr. 1. oktober.

RARs seminar med kommunerne i Hovedstaden

Den 6. maj mødtes vi med kommunerne til det årlige seminar mellem RAR og kommunernes udvalg på beskæftigelsesområdet. Her satte vi bl.a. fokus på handicapindsatsen. Rådet arbejder for at understøtte det landsdækkende mål om, at flere personer med handicap skal i ordinært arbejde eller fleksjob. Efter sommerferien skal vi arbejde videre med konkrete aktiviteter på området. På seminaret drøftede vi også VEU-indsatsen og Arbejdsmarkedskontor Østs taskforceindsats ifm. forenkling af beskæftigelseslovgivningen.

Vi ser frem til at fortsætte dialogen med kommunerne og andre relevante aktører på beskæftigelsesområdet.

Udvalgte mødedatoer i efteråret 2019

  • 21. august: RAR Hovedstadens Positivlisteudvalg
  • 27. august: RAR Hovedstadens VEU-Koordinationsgruppe
  • 6. september: RAR-formandskabet
  • 23. september: RAR-møde
  • 28. oktober RARs strategiseminar