Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev-RAR Hovedstaden

19-12-2019

Nyt fra RAR Hovedstaden, december 2019

Med eller uden handicap. Danmark har brug for dygtige mennesker

RAR Hovedstaden bød onsdag den 4. december velkommen til et arrangement med fokus på rekruttering af personer med handicap.

Arrangementet blev afholdt i Handicaporganisationernes Hus, hvor Københavns Kommune fortalte om deres indsats for at få mennesker med psykiske vanskeligheder ind på arbejdsmarkedet (IPS-indsatsen). Cabi kom med 7 gode råd til virksomheder i forbindelse med ansættelse af personer med handicap.

Og Jobcenter Høje-Taastrup og virksomheden PlusRen fortalte om deres gode samarbejde om rekruttering. PlusRen har positive erfaringer med at ansætte personer med funktionsnedsættelser. De har flere gange oplevet progression hos medarbejdere og nogle er endt med at arbejde flere timer og med flere opgaver, end først tiltænkt.

Virksomhedsejer Andreas Bolvig Legart fra PlusRen kom med en konkret opfordring til virksomheder, som mangler medarbejdere: ”Ring til jobcentret og lav en aftale.”

Billede af Niels Krüger, Jobcenter Høje-Taastrup (tv.) og Andreas Bolvig Legart, PlusRen (th).

På billedet ses: Niels Krüger, Jobcenter Høje-Taastrup (tv.) og Andreas Bolvig Legart, PlusRen (th).

Arrangementet var én ud af fem minikonferencer i Jobugen 2019, hvor der bliver sat fokus på rekruttering af personer med handicap.

Det blev afholdt som en del af Beskæftigelsesministeriets kampagne ”Med eller uden handicap. Danmark har brug for dygtige mennesker.”

Mere information om kampagnen (nyt vindue)

Pjece om de handicapkompenserende ordninger (nyt vindue)

Inspirerende oplæg om Glostrups ungeindsats

På rådsmødet d. 9. december drøftede rådet ungeindsatsen i kommunerne. Der var generel opbakning til, at RAR fortsat følger implementeringen af den nye ungeindsats. Den nye ungeindsats er sat i gang på baggrund af den politiske ”aftale om bedre veje til uddannelse og job”, som dels skal styrke koordinering af kommunernes ungeindsats på tværs af forvaltninger, og dels oprettelse af ny forberedende grunduddannelse (FGU).

På rådsmødet var der oplæg fra Nikolaj Drøschler, Jobcenterchef i Glostrup, og Ayhan Gormez, leder af ungeindsatsen i Glostrup. De fortalte om, hvordan de har organiseret indsatsen i deres job-center. Med én indgang for unge og deres forældre vejleder kommunen den unge til en indsats, der er tilpasset til den enkelte unges behov. Et af disse tilbud kan være FGU-uddannelse.Billede af RAR Hovedstadens møde, december 2019

Indsatsen har medvirket til at nedbringe den høje ungeledighed i Glostrup. I januar 2014 var omkring 200 unge, i alderen fra 18 til 25 år, på uddannelseshjælp. Efter at Glostrup kommune satte ind med en ny ungeindsats, er dette tal halveret. I september 2019 er det kun omkring 100 af kommunens unge, der er på uddannelseshjælp.

Rådet kvitterer for det inspirerende oplæg og for jobcenterets tilgang til den enkelte unge, herunder at der tages udgangspunkt i den enkelte unges situation.

Vejlederkonference 2019

Den årlige fælles vejlederkonference blev afholdt den 26. november på tværs af de tre arbejdsmarkedsråd i Østdanmark: Bornholm, Sjælland og Hovedstaden.

Temaet på konferencen var efteruddannelse til ledige og beskæftigede. På vegne af de tre Arbejdsmarkedsråd i Østdanmark bød formand for RAR Hovedstaden Leif Elken og formand for RAR Sjælland Flemming Kronsten velkommen. Billede af RAR-formand Flemming Kronsten, Sjælland og RAR-formand Leif Elken, Hovedstaden

Alle tre råd har en vigtig opgave med at understøtte koordination og samarbejde på voksen- og efteruddannelsesområdet. Og en vellykket indsats på det område er afgørende for, at vi sikrer virksomhederne den nødvendige arbejdskraft.

På dagen kom det frem gennem flere fortællinger – at efteruddannelse er en god investering for den enkelte, for virksomheden og for samfundet generelt. Deltagerne kom fra jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner.

En jobformidler fortalte efterfølgende, at konferencen havde sat spot på nogle relevante emner, og at han oplevede at få konkrete værktøjer med hjem til næste samtale. Han fremhævede, at vejlede-re generelt skal tænke uddannelse ind i samtalen, og at der fortsat skal være fokus på, hvordan man løfter opgaven bedst muligt, når man samarbejder på tværs omkring en borger.

Oplæg fra Vejlederkonferencen (nyt vindue)

Kort nyt

Brancherettede indsatser

Rådet har generelt fokus på rekrutteringssituationen, herunder bl.a. på social- og sundheds-området og hotel- og restaurationsbranchen. De to brancher står højt på rådets liste over områder, der kræver særlig fokus ift. rekrutterings- og opkvalificeringsindsatser.

Derfor var de centrale temaer på vores årlige strategiseminar i slutningen af oktober. Og bl.a. som opfølgning på strategiseminaret inviterer rådet i første halvår af 2020 til arbejds-seminar om arbejdskraft til Social- og sundhedsområdet. Arrangementet skal tilrettelægges i tæt samspil med KKR Hovedstaden og tage udgangspunkt i de initiativer, der i øvrigt tages lokalt, regionalt og på landsplan.

Også indenfor for bl.a. hotel og restaurant, køkken og kantine fortsætter aktiviteterne i 2020 og vores koordinatorer på voksen og efteruddannelsesområdet står klar til at hjælpe til med at koordinere tværkommunale jobrettede kurser. Som noget nyt inden for de to områder kan man nu på kursusoverblikket finde korte kurser, der udbydes som åbent værksted.

Se det seneste kursusoverblik (nyt vindue)

Læs mere om rådets RAR Hovedstadens arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse (nyt vindue)

Den gode historie - Det nytter at igangsætte kurser

Brancherettede forløb kan hjælpe med at skaffe den tiltrængte kvalificerede arbejdskraft. I Hotel- og restaurationsbranchen er der mangel på arbejdskraft. Hvis manglen skal afhjælpes, er det vigtigt, at ledige får de rette kompetencer.

En historie om, hvad et brancherettet AMU-kursus kan føre til: Kenneth starter på sin læreplads som kok hos BC Hospitality Group (BCHG) i København til januar. Han har mottoet: ”Man skal ikke være bange for at prøve”. Kenneth glæder sig til at komme ”hjem til familien” i BCHG, hvor han netop har afsluttet en uges praktik i forbindelse med grundforløbet som gastronom.

Læs historien her (nyt vindue)

Rådets overordnet strategi for kommunernes anvendelse af nytteindsats

RAR Hovedstaden har besluttet overordnet strategi for kommunernes anvendelse af nytteindsats.

Læs strategien på rådets hjemmeside (nyt vindue) 

Nye puljer til opkvalificering

Med den politiske ”aftale om opkvalificering” som blev indgået d. 31. oktober 2019, er der tilført godt 100 mio. kr. til puljer til opkvalificering. Størstedelen er for ufaglærte, som dermed styrke deres muligheder for at komme i job.

Positivlisten for den regionale uddannelsespulje kan nu anvendes til både dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Se hvilke kurser der er på positivlisten via linket nedenfor.

Endelig er der afsat midler til at forsætte trainee-ordningen for nyuddannede ind i 2020.

Positivliste for den regionale uddannelsespulje (nyt vindue)

Nøgletal fra RAR Hovedstaden

Rådets seneste nøgletal for beskæftigelsesindsatsen og udviklingen på arbejdsmarkedet ligger på RARs hjemmeside

Nøgletal RAR Hovedstaden (nyt vindue)

Rekrutteringssurvey fra december 2019

Analyse af de danske virksomheders rekrutteringssituation er offentliggjort på STARs hjemmeside

Rekrutteringssurvey, december 2019 (nyt vindue)

Kommende møder og arrangementer i RAR

  • Ordinært rådsmøde mandag den 3. februar 2020
  • RAR formandskabernes møde med beskæftigelsesministeren og det nationale beskæftigelsesråd den 7. februar 2020
  • Ordinært rådsmøde den 23. marts 2020.
  • RAR Hovedstadens årlige seminar med kommunerne politiske og administrative ledelse på beskæftigelsesområdet den 4. maj 2020, kl. 9-12.