Spring over hovedmenu

Nyhedsbrev - RAR Hovedstaden

11-04-2019

Nyt fra RAR Hovedstaden, april 2019

Ny positivliste

RAR hovedstaden har vedtaget ny positivliste for den regionale uddannelsespulje med 452 kurser, som kan opkvalificere ledige dagpengemodtagere til områder med aktuel mangel på arbejdskraft.

Med puljen har kommunerne mulighed for - med høj refusion - at igangsætte opkvalificering for de ledige, og dermed medvirke til at efterkomme virksomhedernes efterspørgsel.

For at understøtte et sammenhængende arbejdsmarked i Østdanmark er RAR Hovedstadens positivliste koordineret med listen i RAR Sjælland. 

Se Positivlisten for den regionale uddannelsespulje (nyt vindue)

Arbejdskraft til butik- og detailområdet

På vores møde den 25. marts gjorde vi status på arbejdet i branchenetværket inden for butik og detail-området.

Centerchef Lise V. Bayer fra Københavns Kommune fortalte om arbejdet, der har resulteret i større viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft og ønsker til samarbejdet med beskæftigelsessystemet. København har været tovholder for netværket, der bl.a. har haft deltagelse af jobcentrenes rekrutteringssamarbejder, Bauhaus, Rema 1000, Salling Group, HK Hovedstaden, KRIFA, Dansk Erhverv samt uddannelsesinstitutioner.

De tre store butikskæder har ifm. indsatsen i netværket bl.a. givet udtryk for behov for bedre match og screening af ledige til jobåbningerne. De lægger stor vægt på motivation hos den enkelte og foretrækker selv at stå for oplæring. Der er ikke behov for etablering af f.eks. fælles uddannelseskøb. Dette er vigtig viden i den videre indsats og det gav anledning til god debat i rådet, bl.a. om at behovet andre steder indenfor butiks-området er anderledes, f.eks. i mindre virksomheder inden for special- og detailbutikker.

Indsatsen i branchenetværket viser, at det giver god mening at samle alle relevante parter, når udfordringen er, at virksomhederne har vanskeligt ved at rekruttere arbejdskraft samtidig med, at der er ledige, der ønsker job inden for området.

 

Branchenetværket har udarbejdet en samtale- og rekrutteringsguide, der kan bruges i samtalen med den ledige. Den indeholder bl.a. jobbeskrivelser og tjeklister til forskellige butikstyper samt information om opkvalificeringsmuligheder. Guiden er afprøvet i to pilotprojekter i slutningen af 2018. Der var gode resultater af anvendelsen af guiden, når den ledige efterfølgende havde jobkonsulenten med til jobsamtale (29 ud af de 48 der kom til samtale blev ansat). Derimod førte metoden, hvor den ledige deltog i jobsamtalen uden jobkonsulenten ikke til jobs for nogle af de ledige.

Arbejdet i branchenetværket er afsluttet, men der er et godt grundlag at arbejde videre på i jobcentre og a-kasser. Rådet vil fortsat følge ledigheden og rekrutteringssituationen på området.

Samtale og rekrutteringsguide kan hentes på vores hjemmeside.

Samtale og rekrutteringsguiden ” Job inden for butik og detail” (nyt vindue)

Beskæftigelsesplaner 2019

Rådet har drøftet kommunernes beskæftigelsesplaner for 2019. Generelt er der fin overensstemmelse mellem kommunernes og RARs prioriterede fokusområder.

Virksomhedernes behov for arbejdskraft er et centralt element i alle beskæftigelsesplanerne, og de afspejler også, at de langvarigt forsørgede og udsatte grupper af ledige er en væsentlig målgruppe, som kan bringes tættere på arbejdsmarkedet. Det bakker vi i høj grad op om. Det er også positivt, at relativt mange kommuner forholder sig til beskæftigelsesministerens mål for handicapindsatsen. Vi har selv sat fokus på området i vores strategi- og handlingsplan, da borgere med handicap udgør et væsentligt arbejdskraftpotentiale. 

Opkvalificeringsindsatsen er også et vigtig element i at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Selvom – eller måske netop fordi – ledigheden er så lav, er det vigtigt at tilbyde ledige en håndholdt indsats, der motiverer til jobrettet uddannelse. 

Beskæftigelsesplaner i kommunerne samt RAR Hovedstadens opsamling (nyt vindue)

Nyt fra RARs VEU-indsats

Meldesystem: Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering har etableret en landsdækkende hotline for virksomheder o.a. der har brug for at få dækket aktuelle kursus- eller efteruddannelsesbehov. Ring på telefon alle hverdage kl. 8-16: 72 200 350

Læs mere om meldesystemet (nyt vindue)

Oversigter over aktuelle opkvalificeringstilbud til ledige: Under nyheder om VEU-arbejdet kan man bl.a. se den nyeste oversigt over tværkommunale jobrettede kurser for ledige. Kurserne er målrettet brancheområder med mangel på arbejdskraft i Østdanmark.

Se det seneste kursusoverblik (nyt vindue)

Pilotprojekt - Overblik over aktuelle kursus-/opkvalificeringsmuligheder for murere og tømrere i Hovedstaden: Arbejdsmarkedskontor Øst har aftalt et samarbejde med LO Hovedstaden og 3Fs a-kasse om at udarbejde kursusmateriale til henholdsvis murer- og tømrerbranchen. I første omgang afprøves materialet ift. medlemmer og byggepladser i Københavnsområdet. Målgruppen er primært beskæftigede svende, faglærte og ufaglærte i branchen, som kan motiveres til at deltage i opkvalificeringsforløb.

SOSU-indsats på Vestegnen: Arbejdet med en ”Vestegnsmodel på sosu-området” er i fuld gang. Deltagere i projektet er repræsentanter for jobcentre og kommunernes ældreområder i henholdsvis Albertslund, Brøndby, Glostrup og Høje Taastrup, samt SOSU H, Vestegnens Sprogcenter, FOA og Arbejdsmarkedskontor Øst. Formålet med projektet er at få flere ledige til at vælge den ordinære sosu-hjælperuddannelse. 

Arbejdet med de lediges CV’er: Arbejdsmarkedskontor Øst er i dialog med udvalgte jobcentre i Østdanmark om behovet for vejledning og støtte til en forstærket indsats for at sikre kvalitet i de lediges cv’ere og jobmål. Det skal medvirke til at skabe bedre grundlag for både rekrutterings- og opkvalificeringsindsatsen.

Nøgletal - rekrutteringssituationen

RAR Hovedstadens nøgletal - Find de seneste nøgletal her (nyt vindue)

Seminar

RAR Hovedstaden inviterer kommunerne til seminar den 6. maj, kl. 9-12.30
Seminaret holdes på Glostrup Park Hotel og program er på vej ud.
Er du medlem af kommunens udvalg på beskæftigelsesområdet eller en del af den administrative ledelse på området, kan du stadig nå at tilmelde dig. Skriv til amkoest@star.dk

Næste møde i rådet

  • Rådet drøfter strategi for VEU-indsatsen og beslutter indsatsområder for det kommende år
  • Rådet drøfter den seneste rekrutteringssurvey
  • Rådet sætter spot på den nye forberedende grunduddannelse (FGU)