Spring over hovedmenu

Nyhed: VEU-strategi

05-07-2018

Styrket fokus på voksen-, efter- og videreuddannelse i Hovedstaden: Ny VEU-strategi, juni 2018.

Som led i Trepartsaftalen af oktober 2017 har de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU). Det skal ske ved, at der også i fremtiden sikres et match mellem virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft og arbejdskraftens kompetencer. Derfor har RAR Hovedstaden på rådsmødet den 11. juni 2018 vedtaget en strategi på VEU-området, som blandt andet fokuserer på 3 brancheområder med mangel på arbejdskraft:

  • Sundhed, omsorg og pleje – særligt fokus på sosu-hjælper og sosu-assistent
  • Hotel, restauration, køkken, kantine – særligt fokus på serveringspersonale og kokke
  • Rengøring, ejendomsservice og renovation – særligt fokus på rengøringsmedarbejdere.

Strategien indeholder også retningslinjer og indikatorer for målopfyldelse, og der er blandt andet fokus på at:

  • kursusudbuddet skal målrettes virksomhederne kompetencebehov
  • flere ledige og beskæftigede får de nødvendige målrettede kurser
  • en høj effekt af kurserne for de ledige – mindst 60 % er i job senest 3 måneder efter kursets afslutning.

Se den samlede VEU-strategi herunder:

VEU-strategi, RAR Hovedstaden (pdf) (nyt vindue)