Spring over hovedmenu

RAR Hovedstadens arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Hovedstaden fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Hovedstadens dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Hovedstadens overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.

Rådets strategi

RAR Hovedstaden har vedtaget en strategi. Heri indgår et fokus på VEU-området med henblik på at få styrket koordination og aktørsamarbejde i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet.

Se strategien: RAR Hovedstadens strategi- og handlingsplan (pdf) (nyt vindue)

Rådet overordnede fokus er på følgende områder:

  • Velfærdsområdet med særlig fokus på social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område
  • Grøn omstilling
  • Life science-området
  • Indsatser inden for Transport, Hotel og Restauration

De konkrete indsatser tilpasses løbende med udgangspunkt i rekrutteringssituationen og i dialog med relevante aktører.

 

Sidst opdateret: 29-08-2023