Spring over hovedmenu

Fremskrivning af ledighed og beskæftigelse

Fremskrivning af udviklingen i ledighed og beskæftigelse i kommunerne.

Kommunefremskrivningen tager udgangspunkt i Finansministeriets seneste prognose for udviklingen i bl.a. ledighed og beskæftigelse på landsplan et par år frem i tiden. Disse nationale prognoser har STAR fordelt på først RAR-områder og derefter kommuner. Danmarks Statistiks befolkningsprognose for kommuner indgår også i kommunefremskrivningen.

På dette nationale grundlag udarbejdes således for hver kommune et scenarie for udviklingen i arbejdsstyrken (beskæftigelse og ledighed) og befolkningen for personer i den erhvervsaktive alder et par år frem i tiden. Der er mulighed for at sammenligne med andre kommuner, RAR-områder og en klynge af kommuner med sammenlignelige rammevilkår, ligesom der er en række grafisk illustrationer af udviklingsscenariet.

Find kommunefremskrivninger i Vores Arbejdsmarked på jobindsats.dk.

Sidst opdateret: 16-02-2023