Spring over hovedmenu

Beskæftigelseskonference 2018 - RAR Fyn

RAR Fyn afholder årligt en beskæftigelseskonference for alle aktører inden for beskæftigelsesindsatsen på Fyn om aktuelle beskæftigelsespolitiske temaer.

RAR Fyn afholdte beskæftigelseskonference den 19. september 2018 på Odeon i Odense

På konferencen blev der sat fokus på VEU-indsatsen med præsentation af nye veje til kvalificeret arbejdskraft til de fynske virksomheder.

Erling Møller Nielsen, formand for RAR Fyn, præsenterede Strategi- og handleplan 2018 med nogle indledende ord om situationen på det fynske arbejdsmarked: ”Vi har fortsat stigende beskæftigelse, faldende ledighed og den seneste Rekrutteringsrapport fra STAR viser, at det især er inden for bygge og anlæg samt rengøringsbranchen, at der meldes om rekrutteringsproblemer.  Men også inden for andre brancher er der stillingsbetegnelser, hvor det i dag er svært at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft med de rette kvalifikationer.

Derfor er det så vigtigt, at få VEU-indsatsen godt på vej. AMK Syd er på vegne af RAR allerede i gang med arbejdet sammen med jer, der er aktører på det fynske arbejdsmarked, men vi er stadig i proces – og I er mere end velkomne til at byde ind med forslag til indsats og viden om det, der skal til.”

Program - hovedpunkter:

  • Velkomst og kort præsentation af RAR Fyns Strategi- og udviklingsplan
  • Nye faglige profiler til de fynske virksomheder
  • Samarbejde om at få opkvalificeret ledige til et job indenfor transportbranchen
  • Drøftelse af koordination af voksen-, efter- og videreuddannelse ved bordene
  • Den håndholdte indsats i bygge- og anlægsbranchen
  • Hvad sker der fremadrettet med RAR-modellen i praksis samt afrunding

 

Sidst opdateret: 09-10-2020