Spring over hovedmenu

Regionale analyser: Jobrettet voksen- og efteruddannelse – RAR Fyn

Regionale analyser - udviklet til at understøtte Rådets jobrettede voksen- og efteruddannelsesindsats.

Med Trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse er det aftalt, at de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) kan igangsætte eller bidrage til regionale analyser inden for fx områder med mangel på arbejdskraft eller paradoksproblemer, der kan bidrage til at kvalificere de regionale samarbejder om uddannelsesaktiviteter og arbejdet med koordinering af voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU). 

Analyser - RAR Fyns område

"Kompetenceefterspørgsel inden for private service i turismeerhvervet på Fyn" (pdf - offentliggjort december 2018) 

Turismeerhvervet forventes at blive en af de store jobgeneratorer inden for privat service i de kommende år. De positive forventninger er i høj grad knyttet op på servicejobs, der langt hen ad vejen matcher de lediges kompetencer eller kan opnås gennem målrettede og korte opkvalificeringsforløb. Analysen afdækker branchen og arbejdsmarkedet for privat service og peger på, hvilke fagområder/stillingsbetegnelser, hvor der især forventes jobåbninger/mangel. Det afdækkes hvilke kompetencer, der efterspørges indenfor disse fagområder/stillingsbetegnelser, og hvilke konkrete opkvalificeringstiltag, der er behov for.

"Veje til sporskifte ind i bygge- og anlægsbranchen på Fyn" (pdf - offentliggjort december 2018)

Bygge- og anlægsbranchen har stigende beskæftigelse, og branchen oplever derfor på Fyn, som i resten af landet, store rekrutteringsudfordringer. Stigende beskæftigelse og lav ledighed i branchen medfører et øget behov for at tilføre arbejdskraft fra ledige med baggrund i andre brancher. Analysen afdækker, hvorledes man bedst kan styrke udbuddet af arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen ved at klarlægge mulighederne for sporskifte for ledige med begrænset eller ingen erfaring fra branchen.

Læs også mere om de to ovenstående analyser i: Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse

Sidst opdateret: 16-05-2019