Spring over hovedmenu

RAR Fyns arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Fyn fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Fyns dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Fyns overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører

Rådets strategi

RAR Fyn har vedtaget en VEU-strategi for styrket koordination og aktørsamarbejde i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet.

I forlængelse af trepartsaftalens øgede fokus på styrkelse af VEU-indsatsen har Rådet besluttet en strategi for at opfylde målsætningerne på området:

VEU-delstrategi 2020 (pdf) (nyt vindue)

Indsatsområder

Rådet har udpeget 4 indsatsområder, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde:

  • IT og Robot/automation
  • Bygge og anlæg (herunder med fokus på den grønne omstilling)
  • Det offentlige område (SOSU)
  • Eksportvirksomheder inden for industrien

Koordinationsforum

Koordinationsforum skal bistå Arbejdsmarkedskontoret i arbejdet med at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde ifm. VEU-indsatsen. Koordinationsforum har til formål at bidrage med ekspertise inden for eget felt og vedr. koordination og aktørsamarbejde inden for VEU-området.

Oversigt over rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller

Inspirationskatalog med eksempler på rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller. Modellerne giver eksempler på forskellige tilgange og samarbejdsformer, der kan inspirere til kommende rekrutterings- og opkvalificeringsforløb, hvor flere parter og interessenter deltager. Modellerne er for udarbejdelsen af kataloget og overskuelighedens skyld søgt ensartet. De to vejvisere: Vejviser til Job-VEU-modellen og vejviser til COVID-19 Job-VEU-modellen findes i nedenstående links.

Oversigt over rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller (nyt vindue)

Vejviser til Job-VEU-modellen (pdf) (nyt vindue)

Vejviser til COVID-19 Job-VEU-modellen (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 04-05-2021