Spring over hovedmenu

Nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet – RAR Fyn

RAR Fyn drøfter på hvert rådsmøde notaterne "Udviklingen på arbejdsmarkedet" og "Status på resultater og indsats".

Notaterne har til formål at skabe et fælles vidensgrundlag for både RAR Fyn, de fynske kommuner og øvrige aktører på arbejdsmarkedet ift. den regionale beskæftigelsespolitik og -indsats for dermed at bidrage til at udvikle og koordinere de indsatser, der er behov for regionalt.

"Udviklingen på arbejdsmarkedet" giver et overblik over situationen på det fynske arbejdsmarked via en række indikatorer, fx udviklingen i beskæftigelsen, jobomsætning og rekrutteringssituationen.

"Status på resultater og indsats" viser udvalgte data for arbejdsmarkedsindsatsen og resultaterne i kommunerne i RAR Fyns område.

Notaterne udsendes efter hvert møde i Rådet til de arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske udvalg i de fynske kommuner, og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Fyn håber, at de kan danne baggrund for gode drøftelser i de kommunale udvalg.

På grund af COVID-19-situationen blev der til RAR-mødet udarbejdet et særligt notat i stedet for de to publikationer:

STATUS Arbejdsmarkedet i forbindelse med COVID-19 RAR Ryn, januar 2021 (pdf) (nyt vindue)

 

 

Sidst opdateret: 10-02-2021