Spring over hovedmenu

Nyt stort energiprojekt på Bornholm

01-06-2021

Der skal etableres en energiø på Bornholm. En ny analyse afdækker arbejdskraftbehovet i forbindelse med etableringen af Energiø Bornholm.

Folketinget har i sommeren 2020 indgået en klimaaftale, som bl.a. omfatter etableringen af en energiø på Bornholm. Anlægsarbejdet påbegyndes i 2028 og energiøen kommer efter planerne i drift i 2030. Energiøen skal bestå af en havvindmøllepark og et anlæg, der er placeret på land til transmission af el til Sjælland og til nabolande i Østersøen.

Stort anlægsprojekt

Energiø Bornholm bliver en af de største havvindmølleparker i Danmark. Den samlede investering forventes at være 39 mia. kr., og den samlede direkte arbejdskraftefterspørgsel ventes at være 14.500 årsværk. Analysen viser, at leverandørerne i høj grad selv forventes at medbringe egen arbejdskraft til opstilling af møllerne. Men der vil komme efterspørgsel efter arbejdskraft hos underleverandører af varer og tjenester. Der vil især blive efterspørgsel efter faglærte med en kontor- eller detailhandelsuddannelse, faglærte smede, mv. Omkring 200-400 årsværk i hele perioden kan blive lokal arbejdskraft på Bornholm – jobs som forventes at vedrøre overnatning og catering, handel mv. Analysen peger desuden på, at der på længere sigt bliver efterspørgsel efter fx elektrikere, mekanikere, smede, skibsførere mv. til permanente job i forbindelse med energiøens drift.

Tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser på Bornholm skal øges

Energiø Bornholm vil skabe vækst på øen. Det er derfor højaktuelt at øge tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser på Bornholm og at få tiltrukket og fastholdt kvalificeret arbejdskraft – ikke mindst i lyset af de faldende ungdomsårgange på øen. Den dagsorden er formanden for det regionale arbejdsmarksråd på Bornholm, Jens Christian Olsen, meget optaget af: ”Bornholms største udfordring er mangel på faglært arbejdskraft. Vi arbejder på at motivere de unge til at tage en erhvervsuddannelse og på at rekruttere og opkvalificere ledige og beskæftigede, så vi kan bemande de opgaver, vi har på øen. At medvirke til at sikre den fornødne kvalificerede arbejdskraft i forbindelse med arbejdet omkring Energiø Bornholm er en af vores primære fokusområder i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Bornholm i de kommende år.”

Analysen er udarbejdet af Cowi på vegne af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Bornholm.

Se analysen:

Beskæftigelseseffekter af Energiø Bornholm