Spring over hovedmenu

Pressemeddelelse - RAR Bornholm

29-09-2020

Nyt fra RAR Bornholm, september 2020.

P R E S S E M E D D E L E L S E


Arbejdsmarkedsrådet på Bornholm holdt møde den 29. september 2020

Én af rådets vigtigste opgaver er at medvirke til, at bornholmere kommer i job, og at virksomhederne har adgang til den tilstrækkelige og velkvalificerede arbejdskraft. I den sammenhæng er der stort potentiale i off-shore planerne for Rønne Havn, og de behov der opstår heraf for rekruttering og opkvalificering. Det kræver et aktivt råd, der ser mulighederne og handler på dem.

Direktør Thomas Bendtsen, Rønne Havn A/S, holdt oplæg om netop off-shore planerne for Rønne Havn. Han understregede vigtigheden af at investere i uddannelse af medarbejdere, så virksomhederne på Bornholm bliver klar, til de krav det internationale marked stiller. Han understregede også, at der er mange stærke virksomheder på Bornholm, som allerede har positioneret sig. Og det er ikke kun store virksomheder, der har en chance, også små virksomheder kan være med. Men det er afgørende, at virksomhederne er i konstant i udvikling.

Og så er det helt afgørende at gøre markedet opmærksom på, at Bornholm findes, og at virksomhederne har veluddannede medarbejdere, der lever op til kravene omkring ISO-certificering m.v. Rådet har et stort ønske om at være en aktiv medspiller i forhold til, at arbejdsstyrken opkvalificeres til at kunne varetage de job, der følger af projekterne.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden for Det regionale Arbejdsmarkedsråd, Jens Christian Olsen, telefon 56 95 65 41.