Spring over hovedmenu

RAR Bornholms arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Bornholm fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Bornholms dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Bornholms overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.

Rådets strategi

RAR Bornholm har vedtaget en strategi. Heri indgår et fokus på VEU-området med henblik på at få styrket koordination og aktørsamarbejde i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet.

Se strategien: RAR Bornholms strategi- og handlingsplan (pdf) (nyt vindue)

Indsatsområder

Rådet har udpeget følgende indsatsområder, hvor job-VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejdet:

  • Velfærdsområdet (SOSU)
  • Grøn omstilling og Industrien 
  • Hotel og restauration (gastronom, tjener) 

 

Sidst opdateret: 05-09-2023