Spring over hovedmenu

RAR Bornholms arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Bornholm fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Bornholms dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Bornholms overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.

Rådets strategi

RAR Bornholm har vedtaget en VEU-strategi for styrket koordination og aktørsamarbejde i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet.

I forlængelse af trepartsaftalens øgede fokus på styrkelse af VEU-indsatsen har Rådet besluttet en strategi for at opfylde målsætningerne på området:
RAR Bornholms delstrategi for styrket koordination og aktørsamarbejde ifm. VEU-indsatsen.

VEU-strategi, RAR Bornholm (pdf) (nyt vindue)

Indsatsområder

Rådet har udpeget følgende indsatsområder, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejdet:

  • Bygge og anlæg
  • Industri
  • Turisme (inkl. handel)
  • Plejeområdet

Kurser

Der findes en lang række målrettede kurser for ledige, som bl.a. tilbydes via rekrutteringsservices, branchenetværk og projekter.

Overblik over koordinerede, tværkommunale jobrettede kurser til ledige (nyt vindue)

På Bornholm udbydes der AU i projektledelse. Undervisningen bliver afholdt på Campus Bornholm og starter i marts 2019. Forløbet afsluttes med en eksamen. 

Få mere information om AU i Projektledelse på Bornholm (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 19-11-2019