Spring over hovedmenu

Udviklingen på arbejdsmarkedet - RAR Bornholm

Nyeste data om udviklingen på arbejdsmarkedet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering formidler data om udviklingen på arbejdsmarkedet - både nationalt, regionalt og kommunalt. På styrelsens hjemmeside gives et samlet overblik over forskellige arbejdsmarkedsrelaterede analyser og tal - også i forhold til RAR Bornholm.

Find nyeste data om eksempelvis:

  • Beskæftigelse: STAR overvåger beskæftigelsen i alle kommuner i Danmark. Det genererer tal for udviklingen i antal beskæftigede fx opgjort på branche.
  • Befolkning og arbejdsstyrke: Få overblik over befolkning og arbejdsstyrke i forhold til f.eks.: alder, uddannelse og herkomst.
  • Det lokale jobbaromenter: Et redskab til samtaler med ledige. De stillinger flest ledige i jobcentret oplyser, at de søger job inden for, bliver vist i jobbarometret. Det viser gode og mindre gode jobmuligheder. Jobbarometret tager udgangspunkt i jobcentrets ledige og hvert jobbarometer er således unikt og lokalt. Jobbarometret bliver opdateret hver måned.
  • Ledighed: STAR overvåger udviklingen i ledigheden i alle kommuner (og RAR-områder) i Danmark. Det genererer tal for den aktuelle ledighed og om ledigheden de seneste år - fordelt på køn, alder og a-kasser. 

Find data om udviklingen på arbejdsmarkedet - linker til star.dk

Sidst opdateret: 28-07-2021