Spring over hovedmenu

Nøgletal – RAR Bornholm

RAR Hovedstadens nøgletal for arbejdsmarkedet og status på indsats.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Bornholm følger udviklingen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatserne på Bornholm. Hovedkonklusionerne samles i to notater, der bliver udarbejdet fem gange årligt. Ét der kort beskriver situationen på arbejdsmarkedet, og ét der giver status på de reformer og indsatser, der er igangsat på beskæftigelsesområdet. De 2 notater er tilgængelige på hjemmesiden efter hvert møde i RAR Hovedstaden.

Notatet: "Nøgletal for arbejdsmarkedet" giver overblik over situationen på arbejdsmarkedet via en række indikatorer som f.eks. udviklingen i beskæftigelsen, jobomsætningen og rekrutteringssituationen.

Notatet: "Status på indsatsen" er en oversigt over udviklingen inden for de 4 store reformer: Beskæftigelses-, kontanthjælps-, førtidspensions- og fleksjobreformen samt sygedagpengereformen.

De to regionale notater: 

Nøgletalsrapporter - RAR Bornholm

Sidst opdateret: 01-11-2018