Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Strategi og fokus – RAR Vestjylland

Sammen om vækst og udvikling i Vestjylland!

RAR Vestjylland har 20 juni 2018 - konstitueret sig for en ny fireårig periode. Rådet siden udarbejdet ny strategi og indsatsplan. Strategien er godkendt på Rådets møde den 15. januar 2019. RAR Vestjylland vil være kendt for, at:

  • arbejde for, at de vestjyske virksomheder har den rette arbejdskraft til rådighed til tiden
  • være bannerfører for kvalificering på alle niveauer gennem hele arbejdslivet
  • arbejde for et mangfoldigt vestjysk arbejdsmarked med plads til alle, der kan
  • være katalysator for samarbejde indenfor erhverv, uddannelse og beskæftigelse
  • besidde og formidle aktuel viden om det vestjyske arbejdsmarked

RAR Vestjyllands strategi tager afsæt i udfordringerne på det vestjyske arbejdsmarked.

Som led i Trepartsaftalen III har RAR Vestjylland fra medio 2018 også fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i Vestjylland. Rådet arbejder herunder for at sikre et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Strategien herfor indgår som delelementer i Rådets fokusområder.

Læs mere nedenstående:

RAR Vestjyllands strategi (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 27-08-2019