Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Suppleanter RAR Vestjylland

RAR Vestjylland består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening (KL), Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet.

Tilsvarende er der 21 Rådssuppleanter med samme referenceramme.
Suppleanter deltager på Rådsmøderne ved afbud fra Rådsmedlemmerne

Bemærk ifht nedenstående oplistning, at pr. 1. januar 2019 er Landsorganisationen i Danmark (LO) og FTF fusioneret og blevet til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Suppleanter: 

 • DA - Jørgen Bang-Petersen 
 • FH - Steen Hartmann (tidligere LO)
 • FH - Birgitte Nielsen (tidligere LO)
 • FH - Linda Agerbo Nielsen (tidligere LO)
 • FH - Dan Mikkelsen (tidligere LO)
 • FH - Inger Toft Stranddorf (tidligere LO)
 • FH - Mads Bilstrup (tidligere FTF)
 • Akademikerne - Anders K. Kristensen
 • Lederne - Bjarne Kragh Jensen
 • Kommune - Lone Børlum 
 • Kommune Pia Vestergaard
 • Kommune - Lars Stampe
 • Kommune - Dorthe Dalsgaard
 • Kommune Torben Strømgaard
 • DH - Anita Zacho
 • Regionsråd - Conny Jensen
Sidst opdateret: 15-12-2021