Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Medlemmer – RAR Vestjylland

RAR Vestjylland består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening (KL), Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet

RAR har en funktionsperiode på 4 år, inden der igen skal udpeges medlemmer. Medlemmerne af RAR vælger Formand og Næstformænd hvert andet år. Desuden har RAR Vestjylland tilknyttet tilforordnede, som også deltager på Rådsmøderne. Bemærk ifht nedenstående oplistning, at pr. 1. januar 2019 er Landsorganisationen i Danmark (LO) og FTF fusioneret og blevet til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Medlemmer af RAR Vestjylland:

 • DA - Thomas Bundgaard
 • DA - John Hermansen
 • DA - Marjanne Grønhøj
 • DA - Keld Sandahl
 • DA - Viggo Mulvad
 • DA - Ann B. Poulsen
 • FH - Helge Albertsen (tidligere LO)
 • FH - Marianne Købke (tidligere LO)
 • FH - Jens Klaris (tidligere LO)
 • FH - Klaus Helmin-Poulsen (tidligere LO)
 • FH - Peter Sandkvist (tidligere LO)
 • FH - Helen Sørensen (tidligere FTF)
 • Akademikerne - Heidi Gade Andersen
 • Lederne - Lene Skyggelund
 • Kommune - Kenneth Bro
 • Kommune - Birthe Sørensen
 • Kommune - Torben Strømgaard
 • Kommune - Godska Rasmussen
 • Kommune - Kent Falkenvig
 • DH - Ole Johnsen
 • Regionsråd - Morten Flæng

Tilforordnede i RAR Vestjylland:

 • Fra VEU: Jakob From Høgh, Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg er tilforordnet. Og Allan Kortnum, Herningsholm Erhvervsskole er suppleant
 • Fra Erhvervsakademi MidtVest, VIA University College og Aarhus Universitet i fællesskab: Brian Dyrmose, Erhvervsakademi MidtVest er tilforordnet

Sidst opdateret: 17-03-2022