Spring over hovedmenu

Formandskab – RAR Vestjylland

RAR Vestjyllands Formandskab

RAR Vestjyllands Formandskab - konstitueret den 20. juni 2018:

  • Rådsformand John Hermansen, DA - Tlf: 4051 7716
  • 1. næstformand Klaus Helmin-Poulsen, FH – Tlf: 27773539 
  • 2. næstformand Kent Falkenvig, Kommunerne

Formandskabets opgaver er at udarbejde dagsorden og forberede Rådets møder, at bidrage til forberedelsen af Rådets strategiske drøftelser samt at varetage visse forvaltningsopgaver (varslingssager og arbejdsfordeling). Desuden er det Formandskabet, der forbereder møder med eksterne parter, herunder også RAR Vestjylland.

Endelig kan Formandskabet på Rådets vegne træffe beslutning i hastende sager, som ikke kan afvente afholdelse af Rådsmøde.

Formandskabet afholder møde som minimum forud for hvert Rådsmøde.

Mødekalender 2019:

  • AFLYST: 27. juni 2019 - Nyt tidspunkt: 02.09 2019 
  • 22. oktober 2019 kl. 9.00 til 11.00

Kommissorium for Formandskabet (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 08-07-2019