Spring over hovedmenu

RAR Vestjyllands arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Vestjylland fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Vestjyllands dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Vestjyllands overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.


Rådets strategi

I forlængelse af trepartsaftalens øgede fokus på styrkelse af VEU-indsatsen har Rådet som en del af målopfyldelsen i juni vedtaget en indledende VEU-strategi for styrket koordination og aktørsamarbejde. Denne strategi i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet er under løbende udbygning. Rådet inddrager strategiske overvejelser herfra i sin overordnede strategi.

Indsatsområder

RAR Vestjylland har i 2019 udpeget 3 indsatsområder, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde:

  • Bygge og anlæg
  • Industri med særligt fokus på jern- og metalindustri
  • Sosu

Det er herudover besluttet, at:

  • Tematisere kompetencer afledt af digitalisering på tværs af de tre brancher foruden de fagspecifikke behov 
  • Transport som indsatsområde afsluttes i 1. kvartal og afrapporteres til Rådet på mødet i marts
  • Sekretariatet belyser det merkantile område nærmere gennem det datasæt, der medfølger de 3 RAR-analyser

En lang række aktiviteter er sat i værk i forhold til disse indsatsområder. Rådet følger løbende op herpå. Det er hensigten, at resultaterne og aktiviteter gøres synlige her på Rådets hjemmeside.

Status på VEU-indsatsen i RAR Vestjyllands dækningsgeografi

Statusoverblikket over aktiviteter inden for RAR Vestjyllands indsatsområder er under udarbejdelse. Det baseres på aktiviteter, hvor AMK Midt-Nord allerede har en aktiv rolle. Statusoverblikket baseres på informationer, som dels er fremkommet gennem den løbende dialog, AMK Midt-Nord har med kommuner, uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter inden for VEU-indsatsen, og dels via en rundspørge til kommunerne i RAR Vestjyllands ​dækningsgeografi.

Statusoverblik over samarbejder udbygges løbende - (internt link) 

Sidst opdateret: 16-05-2019