Spring over hovedmenu

RAR Vestjyllands arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Vestjylland fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Vestjyllands dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Vestjyllands overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.

Rådets strategi

I forlængelse af trepartsaftalens øgede fokus på styrkelse af VEU-indsatsen har Rådet som en del af målopfyldelsen i juni vedtaget en indledende VEU-strategi for styrket koordination og aktørsamarbejde. Denne strategi i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet er under løbende udbygning. Rådet inddrager strategiske overvejelser herfra i sin overordnede strategi.

Indsatsområder 2022

RAR Vestjylland har i 2022 udpeget 4 indsatsområder, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde:

  1. Bygge og anlæg
  2. Industri
  3. Salg
  4. SOSU 

Endvidere har Rådet fastlagt, at Rådet i 2022:

  • Overvåger og vurderer, om der er behov for at øge VEU-aktiviteten inden for turisme og på andre serviceområder, hvor der er rekrutteringsudfordringer
  • Søger samarbejde om en bredere indsats for at få dimittender med videregående uddannelser hurtigere i job baseret på anbefalinger i RAR-analysen om VEU-indsats for ledige dimittender. VEU kan indgå i indsatsen.

En lang række aktiviteter er sat i værk i forhold til Rådets indsatsområder. Rådet følger løbende op herpå. Det er hensigten, at resultaterne og aktiviteter løbende gøres synlige her på Rådets hjemmeside.

Oversigt over og status på over modelprojekter med mere

Status på VEU-indsatsen i RAR Vestjyllands dækningsgeografi

Statusoverblikket over aktiviteter inden for RAR Vestjyllands indsatsområder er under udarbejdelse. Det baseres på aktiviteter, hvor AMK Midt-Nord allerede har en aktiv rolle. Statusoverblikket baseres på informationer, som dels er fremkommet gennem den løbende dialog, AMK Midt-Nord har med kommuner, uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter inden for VEU-indsatsen, og dels via en rundspørge til kommunerne i RAR Vestjyllands ​dækningsgeografi.

Statusoverblik over samarbejder udbygges løbende - (internt link) 

Sidst opdateret: 31-07-2023