Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

RAR Vestjyllands arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Vestjylland fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Vestjyllands dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Vestjyllands overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.


Rådets strategi

I forlængelse af trepartsaftalens øgede fokus på styrkelse af VEU-indsatsen har Rådet som en del af målopfyldelsen i juni vedtaget en indledende VEU-strategi for styrket koordination og aktørsamarbejde. Denne strategi i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet er under løbende udbygning. Rådet inddrager strategiske overvejelser herfra i sin overordnede strategi.

Indsatsområder 2020

RAR Vestjylland har i 2020 udpeget 4 indsatsområder, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde:

  1. Bygge og anlæg
  2. Industri
  3. Salg
  4. SOSU (fortsætter og udfases i 2020)

Endvidere har Rådet fastlagt, at Rådet i 2020:

  • Overvåger og vurderer, om der er behov for at øge VEU-aktiviteten inden for turisme og på andre serviceområder, hvor der er rekrutteringsudfordringer
  • Søger samarbejde om en bredere indsats for at få dimittender med videre-gående uddannelser hurtigere i job baseret på anbefalinger i RAR-analysen om VEU-indsats for ledige dimittender. VEU kan indgå i indsatsen.

 

En lang række aktiviteter er sat i værk i forhold til Rådets indsatsområder. Rådet følger løbende op herpå. Det er hensigten, at resultaterne og aktiviteter gøres synlige her på Rådets hjemmeside.

Status på VEU-indsatsen i RAR Vestjyllands dækningsgeografi

Statusoverblikket over aktiviteter inden for RAR Vestjyllands indsatsområder er under udarbejdelse. Det baseres på aktiviteter, hvor AMK Midt-Nord allerede har en aktiv rolle. Statusoverblikket baseres på informationer, som dels er fremkommet gennem den løbende dialog, AMK Midt-Nord har med kommuner, uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter inden for VEU-indsatsen, og dels via en rundspørge til kommunerne i RAR Vestjyllands ​dækningsgeografi.

Statusoverblik over samarbejder udbygges løbende - (internt link) 

Sidst opdateret: 19-02-2020