Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesplaner 2017

De vestjyske kommuner

RAR Vestjylland har fået Beskæftigelsesplan 2017 til orientering fra de vestjyske kommuner. Rådet kvitterer for modtagelsen og offentliggør her på siden samtlige beskæftigelsesplaner.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner. 

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har til RAR Vestjylland udarbejdet et skematisk resume af beskæftigelsesplanerne med fokus på Ministermålene for 2017. RAR Vestjylland har på sit møde den 28. marts 2017 besluttet, at resumeet/oversigten skal offentliggøres her på siden:

Se det samlede resumé over kommunernes Beskæftigelsesplaner (PDF nyt vindue)

Se kommunernes beskæftigelsesplaner for 2017 som pdf-filer her.

Herning- beskæftigelsesplan 2017(PDF nyt vindue) 

Herning - baggrundsnotat - beskæftigelsesplan 2017 (PDF) (nyt vindue)

Holstebro - beskæftigelsesplan 2017(PDF) (nyt vindue) 

Ikast-Brande - beskæftigelsesplan 2017  (PDF) (nyt vindue)

Lemvig - beskæftigelsesplan 2017 (PDF) (nyt vindue)

Ringkøbing-Skjern - beskæftigelsesplan 2017 (PDF) (nyt vindue)

Skive - beskæftigelsesplan 2017 (PDF) (nyt vindue) 

Struer - beskæftigelsesplan 2017 (PDF) (nyt vindue) 

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2017. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Sidst opdateret: 08-01-2019