Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Vestjylland

De vestjyske kommuner

RAR Vestjylland har fået Beskæftigelsesplan 2019 til orientering fra de vestjyske kommuner. Rådet kvitterer for modtagelsen og offentliggør her på siden samtlige beskæftigelsesplaner. Planerne drøftes på Rådets møde januarmøde, hvor der tages stilling til eventuelle initiativer på baggrund her af.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2019 for kommunerne i RAR Vestjyllands område.

Herning- beskæftigelsesplan 2019 (PDF) (nyt vindue) 

Herning -baggrundsnotat - beskæftigelsesplan 2019 (PDF) (nyt vindue)

Holstebro - beskæftigelsesplan 2019 (PDF) (nyt vindue)

Ikast-Brande - beskæftigelsesplan 2019 (PDF) (nyt vindue)

Lemvig - beskæftigelsesplan 2019 (PDF) (nyt vindue)

Ringkøbing-Skjern - beskæftigelsesplan 2019 (PDF) (nyt vindue)

Skive - beskæftigelsesplan 2019 (PDF) (nyt vindue)

Struer - beskæftigelsesplan 2019 (PDF) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2019. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Se også beskæftigelsesplanerne for 2018 - med resumeer (link til nyt vindue)

Sidst opdateret: 08-01-2019