Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Vestjylland

De vestjyske kommuner

RAR Vestjylland har fået Beskæftigelsesplan 2020 til orientering fra de vestjyske kommuner. Planerne er drøftet på Rådets januar møde 2020. Alle planer er tilgængelige her på siden. Det samme er det resume af planerne med fokus på ministermålene, som kommunerne har udfærdiget til RAR. 

Rådets ambition er, at inspirere og bidrage konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats. Derfor var det planen at holde møde med kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg den 20. maj 2020, hvor implementeringen af aktuelle beskæftigelsesplaner skulle være i fokus. Samtidig skulle der drøftes indspil til planerne for 2021. Om mødet kan afholdes i lyset af af COVID-19 restriktionerne er endnu uklart.

I modsat fald håber Rådet at kunne afvikle mødet på et senere tidspunkt. Rådets sekretariat har udfærdiget et overbliksbillede over det vestjyske arbejdsmarked som inspiration for udvalgenes arbejde med beskæftigelsesplanerne.

Rådets inspirationsnotat til de vestjyske kommuner (pdf) (nyt Vindue)

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2020 + resumé:

Samlet resumé af planerne ifht Ministermål (pdf) (nyt vindue)

Herning- beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue) 

Holstebro - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Ikast-Brande - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Lemvig - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Ringkøbing-Skjern - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Skive - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Struer - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2020. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Arkiv:

Beskæftigelsesplanerne for 2019 - med resumeer (internt link)

Sidst opdateret: 20-04-2020