Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Vestjylland

De vestjyske kommuner

RAR Vestjylland har fået Beskæftigelsesplan 2020 til orientering fra de vestjyske kommuner. Planerne er drøftes på Rådets januar møde 2020. Alle planer gøres tilgængelige her på siden (planen for Ringkøbing-Skjern kommune afventer godkendelse i byrådet.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2020 for kommunerne i RAR Vestjyllands område:

Herning- beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue) 

Holstebro - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Ikast-Brande - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Lemvig - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Ringkøbing-Skjern - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Skive - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Struer - beskæftigelsesplan 2020 (PDF) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2020. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Arkiv:

Beskæftigelsesplanerne for 2019 - med resumeer (internt link)

Sidst opdateret: 16-01-2020