Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Vestjylland

Overblik over vestjyske beskæftigelsesplaner for 2022 samles her på hjemmesiden. RAR Vestjylland vil også i 2022 indbyde til samspil om beskæftigelsesindsatsen regionalt og lokalt. Rådet har primo januar sendt en velkomstpakke til kommunernes nye beskæftigelsespolitiske udvalg. Her indbyder Rådet til videndeling og samarbejde som følges af en række dialogmøder i 1. halvår af 2022.

RAR Vestjylland har fået Beskæftigelsesplan 2022 til orientering fra de vestjyske kommuner. Rådet drøfter planerne på sit møde den 27. januar 2022 - sammen med de korte resumeer med fokus på Ministermålene, som kommunerne har lavet til RAR. Rådet kvitterer for planerne og for de indsendte resumeer.

Rådet vil her på siden samle links til de af kommunerne beskæftigelsesplaner, der er tilgængelige på de respektive hjemmesider. Derudover er det planen, at resumeer gøres tilgængeligbehandling samme sted. Det sker i givet fald efter Rådets drøftelse på januar mødet. Resumeerne er fokuseret på kommunernes arbejde og planer i forhold til de beskæftigelsespolitiske ministermål for 2022, som også er centrale for Rådet indsats.

Rådet ser videndeling kommunerne imellem - og mellem Rådet og kommunerne - som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling i forhold til vestjyske udfordringer og potentialer i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik her på siden over planerne har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet kommunernes beskæftigelsesplaner til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2022 - links er på vej:

Herning- beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue) 

Holstebro - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Ikast-Brande - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Lemvig - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Ringkøbing-Skjern - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Skive - beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Struer - beskæftigelsesplan 202 (eksternt link) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2022. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Arkiv:

Beskæftigelsesplanerne for 2021 - med resumeer (internt link)

Sidst opdateret: 19-01-2022