Spring over hovedmenu

RAR Sydjyllands arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Sydjylland fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Sydjyllands dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Sydjyllands overordnede opgaver er, at:

  • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
  • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
  • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører

Rådets strategi

Arbejdsmarkedsrådet har vedtaget en VEU-strategi for at styrke koordination og aktørsamarbejde i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet. 

I forlængelse af trepartsaftalens øgede fokus på styrkelse af VEU-indsatsen har Rådet besluttet en delstrategi for at opfylde målsætningerne på området:

VEU-delstrategi 2020 (pdf) (nyt vindue)

Indsatsområder

Rådet har udpeget 4 indsatsområder, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde:

  • Bygge og anlæg
  • Det offentlige område (SOSU)
  • Digitalisering og automatisering (industrien)
  • Energiområdet (olie-, gas- og vindindustrien)

Overblik over VEU-indsatsen for RAR Sydjylland - september 2020 (pdf) (nyt vindue)

Status på VEU-aktiviteter i RAR Sydjyllands dækningsgeografi

Nedenfor gives løbende et statusoverblik over, hvilke aktiviteter der er i gang inden for RAR Sydjyllands indsatsområder, som AMK Syd bidrager aktivt i. Desuden indeholder statusoverblikket en oversigt over øvrige aktiviteter og indkomne meldinger fra aktører om bl.a. udækkede kompetencebehov.

Status på VEU-aktiviteter i RAR Sydjyllands dækningsgeografi, september 2020 (pdf)(nyt vindue)

Status på VEU-aktiviteter i RAR Sydjyllands dækningsgeografi, maj 2020 (pdf)(nyt vindue)

Status på VEU-aktiviteter i RAR Sydjyllands dækningsgeografi, marts 2020 (pdf)(nyt vindue)

Status på VEU-aktiviteter i RAR Sydjyllands dækningsgeografi, januar 2020 (pdf)(nyt vindue)

Koordinationsforum

Koordinationsforum skal bistå Arbejdsmarkedskontoret i arbejdet med at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde ifm. VEU-indsatsen. Koordinationsforum har til formål at bidrage med ekspertise inden for eget felt og vedr. koordination og aktørsamarbejde inden for VEU-området.

Medlemmer af Koordinationsforum Sydjylland (pdf) (Nyt vindue)

Oversigt over rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller

Inspirationskatalog med eksempler på rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller. Modellerne giver eksempler på forskellige tilgange og samarbejdsformer, der kan inspirere til kommende rekrutterings- og opkvalificeringsforløb, hvor flere parter og interessenter deltager. Modellerne er for udarbejdelsen af kataloget og overskuelighedens skyld søgt ensartet. De to vejvisere: Vejviser til Job-VEU-modellen og vejviser til COVID-19 Job-VEU-modellen findes i nedenstående links.

Oversigt over rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller (nyt vindue)

Vejviser til Job-VEU-modellen (pdf) (nyt vindue)

Vejviser til COVID-19 Job-VEU-modellen (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 28-09-2020