Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Brancheindsatser - RAR Sjælland

RAR Sjælland har taget initiativ til brancheindsatser inden for Bygge & Anlæg, Hotel & Restauration samt Transport.

Brancheområderne er kendetegnet ved, at virksomhederne har svært ved at rekruttere medarbejdere med bestemte kvalifikationer, samtidig med at jobcentre og a-kasser ikke umiddelbart kan honorere efterspørgslen med ledig arbejdskraft.

Indsatsen på hvert enkelt brancheområde samler repræsentanter for virksomheder inden for branchen, uddannelsesinstitution(er), relevante a-kasser og en række jobcentre samt Arbejdsmarkedskontor Øst.

Bygge & Anlæg

Kontaktperson for Bygge & Anlæg, AMK Øst: Charlotte Niemann, tlf.: 72223485, mail: chni@star.dk

Hotel & Restauration

Kontaktperson for Hotel & Restauration, AMK Øst: Mette Brændmose Jensen, tlf.: 72223467, mail: mbrj@star.dk

Transport

Kontaktperson for Transport, AMK Øst: Mette Brændmose Jensen, tlf.: 72223467, mail: mbrj@star.dk

Opgaver

Eksempler på indsatser og initiativer: 

  • Afdækning af virksomheders behov for kvalifikationer til konkrete jobs og arbejdsfunktioner
  • Gennemgang og kvalitetssikring af de lediges Jobnet-CV’er i tæt samarbejde mellem jobcentre og respektive a-kasser, hvor fokus er på at afklare fremtidige jobmuligheder for de ledige
  • Drøftelser af substitutionsmuligheder på områder med mangel på konkrete (faglige) kvalifikationer
  • Fælles kursuskøb, hvis behovet opstår.

 

Sidst opdateret: 12-02-2020