Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regionale analyser: Jobrettet voksen- og efteruddannelse – RAR Østjylland

Regionale analyser - udviklet til at understøtte Rådets jobrettede voksen- og efteruddannelsesindsats.

Med Trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse er det aftalt, at de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) kan igangsætte eller bidrage til regionale analyser inden for fx områder med mangel på arbejdskraft eller paradoksproblemer, der kan bidrage til at kvalificere de regionale samarbejder om uddannelsesaktiviteter og arbejdet med koordinering af voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU).

RAR Østjylland har besluttet i 2019 at lade udvikle analyser på følgende områder:

  • Analyse af VEU-indsats for ledige dimittender med videregående uddannelser
  • Analyse af kompetencegab og voksen- og efteruddannelse inden for rådgivende salg og service i RAR Vestjylland.

Formål med RARs analyser:

  • At belyse og tilvejebringe viden om én eller flere brancher, som RAR overvejer at udpege som indsatsområde
  • At belyse og tilvejebringe viden om et brancheområde, som RAR allerede har udpeget som et indsatsområd

Analyserne er klar. De er præsenteret for Rådet på mødet i januar og anvendes ifht Rådets og sekretariatets indsats. Se analyserne nedenfor:

 

Se også alle otte regionale arbejdsmarkedsråds analyser om jobrettet voksen- og efteruddannelse

Sidst opdateret: 04-03-2020