Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Investeringscases Østjylland

Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har fået udarbejdet investeringscases til kommunerne, som kan danne inspiration til budgetarbejdet for 2017. De respektive cases er lavet på baggrund af en række forudsætninger, som jobcentrene nødvendigvis må forholde sig til individuelt. Notaterne er ultimo april 2016 lagt her på RARs hjemmeside med henblik på at inspirere og bidrage til overblik.

Eksemplerne skal vise hvilke økonomiske perspektiver, der er ved at investere i den kommunale beskæftigelsesindsats for at skabe bedre resultater.

Især efter refusionsreformen er det blevet vigtigt for kommunernes budget at skabe bedre resultater. Det skyldes, at kommunerne fra 1. januar 2016 afholder en større del af udgifterne til forsørgelse end tidligere.

Mploy har udarbejdet tre beregningseksempler, der viser de økonomiske perspektiver ved at investere i forskellige dele af beskæftigelsesindsatsen.

Eksemplerne er:

  1. Intensiveret kontaktforløb for forsikrede ledige
  2. Øget indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere
  3. Øget brug af brobygning for uddannelsesparate ung

Beregningseksemplerne er udarbejdet for alle landets kommuner enkeltvis ved brug af kommunernes egne tal for nettoudgifter til forsørgelsesydelser samt antal borgere i de berørte målgrupper.

Beregnings-eksemplerne inkluderer derudover en række forskellige kommunale udgifter og indtægter, som er hentet fra en eksempelkommune og er ens på tværs af kommunerne.

Investeringscases for kommunerne i RAR Østjyllands område:

 

Notater for AMK Midt-Nords øvrige RAR områder:

Se notater for de nordjyske kommuner her! 

Se notater for de vestjyske kommuner her!

Sidst opdateret: 09-01-2020