Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Østjylland 2019

Aktuelle beskæftigelsesplaner for de østjyske kommuner

RAR Østjylland har fået Beskæftigelsesplan 2019 til orientering fra de østjyske kommuner. Planerne er drøftet på Rådets møde i januar 2019, hvorefter der er sendt individuelle kvitteringsbreve ud til kommunerne. Alle planer er tilgængelige her på siden.

Med kvitteringen for planerne har Kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg (Formænd og næstformænd) samtidig været inviteret til inspirations- og videndelingsmøde med RAR Østjylland den 12. april 2019.

På mødet drøftedes beskæftigelsespolitiske problemstillinger, potentialer, tiltag og ideer. Drøftelserne tog bl.a udgangspunkt i Ministermål for 2020 og Rådets fokusområder. 

Rådets ambition er, at drøftelser på mødet og materialet, som var udarbejdet til mødet, kan inspirere gensidigt og bidrage konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats og udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanerne for 2020.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Se kommunernes beskæftigelsesplaner for 2019 som pdf-filer nedenfor

Favrskov - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Hedensted - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Horsens - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Norddjurs - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Odder - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Randers - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Samsø - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Silkeborg - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Skanderborg - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Syddjurs - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Viborg - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Aarhus - Beskæftigelsesplan 2019 (pdf nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2019. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen. 

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Se beskæftigelsesplanerne for 2018 (internt link)  

Sidst opdateret: 09-01-2020