Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Østjyske beskæftigelsesplaner 2018

Arkiv over østjyske kommuners beskæftigelsesplaner 2018

RAR Østjylland har fået Beskæftigelsesplan 2018 til orientering fra kommunerne. Rådet kvitterer for modtagelsen og offentliggør her på siden samtlige beskæftigelsesplaner - plus et samlet dokument med resumeer af planerne med fokus på Ministermålene. 

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet beskæftigelsesplanerne til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

AMK Midt-Nord har til RAR Østjylland samtidig udarbejdet et skematisk resume af de østjyske beskæftigelsesplaner med fokus på Ministermålene for 2018. 

Samlet resume af de østjyske beskæftigelsesplaner (pdf) (Nyt vindue)  

Se kommunernes beskæftigelsesplaner for 2018 som pdf-filer nedenfor

Favrskov - Beskæftigelsesplan 2018 (pdf nyt vindue)

Hedensted - Beskæftigelsesplan 2018 (pdf nyt vindue)

Horsens - Beskæftigelsesplan 2018 (pdf nyt vindue)

Norddjurs - Beskæftigelsesplan 2018 (pdf nyt vindue)

Odder - Beskæftigelsesplan 2018 (pdf nyt vindue)

Randers - Beskæftigelsesplan 2018 (pdf nyt vindue)

Samsø - Beskæftigelsesplan 2018 (pdf nyt vindue)

Silkeborg - Beskæftigelsesplan 2018 (pdf nyt vindue)

Skanderborg - Beskæftigelsesplan 2018 (pdf nyt vindue)

Syddjurs - Beskæftigelsesplan 2018 (pdf nyt vindue)

Viborg - Beskæftigelsesplan 2018 (pdf nyt vindue)

Aarhus - Beskæftigelsesplan 2018 (pdf nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2018. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

 

Sidst opdateret: 09-01-2020