Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Suppleanter - RAR Nordjylland

RAR Nordjylland består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening (KL), Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet.

Tilsvarende er der 21 Rådssuppleanter med samme referenceramme.

Suppleanter deltager på Rådsmøderne ved afbud fra Rådsmedlemmerne

Bemærk ifht nedenstående oplistning, at pr. 1. januar 2019 er Landsorganisationen i Danmark (LO) og FTF fusioneret og blevet til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Rådets suppleanter er pt:

 • DA - Jørgen Bang-Pedersen
 • FH - Lene Haugbølle (tidligere LO)
 • FH - Pia Pedersen (tidligere LO)
 • FH - Kirsten Estrup Madsen (tidligere LO)
 • FH - Esben Slot (tidligere LO)
 • FH - Svend Erik Andersen (tidligere LO)
 • FH - Jytte Wester (tidligere FTF)
 • Akademikerne - Christian Volmer Nielsen
 • Lederne - Pernille Simonsen
 • Kommune - Thomas Klimek
 • Kommune - Bjarne Sørensen
 • Kommune - Lars Hørsman
 • Kommune - Michael Klitgaard
 • Kommune - Line Vanggaard Pedersen
 • DH - Lise Dam Rasmussen
 • Regionsrådet - Anny Winther
Sidst opdateret: 22-10-2020