Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Medlemmer – RAR Nordjylland

RAR Nordjylland består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening (KL), Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet

RAR har en funktionsperiode på 4 år, inden der igen skal udpeges medlemmer. Medlemmerne af RAR vælger Formand og Næstformænd hvert andet år. Desuden har RAR Nordjylland tilknyttet tre tilforordnede, som også deltager på Rådsmøderne. Bemærk ifht nedenstående oplistning, at pr. 1. januar 2019 er  Landsorganisationen i Danmark (LO) og FTF fusioneret og blevet til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).  

Rådets medlemmer:

 • DA - Frede A. Hansen
 • DA - Susanne Nielsen
 • DA - Birgit Frederiksen
 • DA - Ann B. Poulsen
 • DA - Hanne Toppenberg
 • DA - Vakant
 • FH - Lars Christensen (tidligere LO)
 • FH - Kim Jacobsen (tidligere LO)
 • FH - Mette Lyndgaard Pedersen (tidligere LO)
 • FH - Ole Madsen (tidligere LO)
 • FH - Charlotte Enevoldsen (tidligere LO)
 • FH - Søren Eriksen (tidligere FTF)
 • Akademikerne - Ole Lidegaard
 • Lederne - Karina Fisker
 • Kommunerne - John Karlsson
 • Kommunerne - Mai-Britt Iversen
 • Kommunerne - Peter Hansen 
 • Kommunerne - Anne Honoré Østergaard
 • Kommunerne Lars Jørgen Holt
 • DH - Jette Myglegaard
 • Regionsråd - Bente Bang

Tilforordnede:

 • VEU-området:
  - Tilforordnet Neil Jacobsen, EUC Nord
  - Suppleant for tilforordnet Peter Thomsen, AMU Nordjylland 
 • Erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter:
  - Tilforordnet Lene Augusta Jørgensen – UCN
  -  Suppleant for tilforordnet Kelvin Baadsgaard - AAU

Link til side om Suppleanter for Rådsmedlemmerne 

Link til side om Rådets Formandskab  

 

Sidst opdateret: 01-04-2020