Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Formandskab – RAR Nordjylland

Formandskabet udarbejder forslag til dagsorden for Rådsmøderne i samarbejde med AMK Midt-Nord.

Formandskabet forbereder endvidere Rådets strategidrøftelser. I hastesager træffer Formandskabet beslutninger og afgørelser i sager, som efter Formandens vurdering ikke kan afvente det kommende møde i Rådet. Herudover varetager Formandskabet opgaver ifht kontakt til eksterne samarbejdspartnere - indkalder til og forberede møder med eksterne samarbejdspartnere – Regionsrådet, VEU-centerråd, regionens A-kasser, andre RAR m.v. Information til presse m.v. om Rådets virksomhed gives af Rådets Formand eller en person, som Formandskabet bemyndiger hertil.

RAR Nordjylland har pr. 4. juni 2020 konstitueret sig med følgende Formandskab: 

  • Formand Birgit Frederiksen, DA - Mobil: 30 10 38 49
  • 1. næstformand Lars Christensen, (FH) - Mobil: 23 32 02 88 
  • 2. næstformand Peter Hansen, Kommunerne 

Formanden og de to næstformænd udgør Formandskabet for RAR Nordjylland. Kommissorium for Formandskabet blev vedtaget af Rådet den 7. juni 2018 og suppleret efter Rådets septembermøde 2018.

Kommissorium for Formandskabet i RAR Nordjylland (pdf-fil -nyt vindue).Formandskabet holder som udgangspunkt møder forud for Rådets møder - dvs mindst fem gange om året. 

Formandskabets kommende møder: 

  • 2. september 2022 (fra kl. 9.00 til 11.30)
  • 1. november 2022 (fra kl. 9.00 til 11.30)
  • 13. december (fra kl. 9.00 til 11.30).

Møderne holdes hos AMK Midt-Nord på Nybrogade 16, 9000 Aalborg, hvis ikke andet aftales. Formandskabets mødematerialer er ikke offentligt tilgængelige.

Positivlisteudvalg 

Der er under Formandskabet nedsat et Positivlisteudvalg, som ad hoc understøtter Formandskabets arbejde med at kvalificere dagsorden og indstillinger ifht Rådets drøftelse af og beslutninger ifht positivlisten for den regionale uddannelsespulje. Udvalget består af Formandskabet plus: John Karlsson og Bente Bang for Kommunerne og Regionen samt: Ole Madsen og Kirsten Estrup Madsen fra lønmodtagersiden. DA overvejer repræsentation. 

 

Sidst opdateret: 05-05-2022