Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

RAR Nordjyllands arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse

Koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med Jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i Trepartsaftalen III (oktober 2017) har RAR Nordjylland fået til opgave at sikre bedre koordination og aktørsamarbejde i forbindelse med voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen (VEU-indsatsen) i RAR Nordjyllands dækningsgeografi med henblik på, at der skal sikres et bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

RAR Nordjyllands overordnede opgaver er, at:

 • Videreudvikle og formidle overblik over kompetenceefterspørgslen
 • Levere overblik over opkvalificeringsmulighederne
 • Etablere og indgå i relevante samarbejder mellem jobcentre, a-kasser, offentlige og private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionerne samt de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører.

Rådets strategi

I forlængelse af trepartsaftalens øgede fokus på styrkelse af VEU-indsatsen har Rådet som en del af målopfyldelsen i juni vedtaget en indledende VEU-strategi for styrket koordination og aktørsamarbejde. Denne strategi i forhold til indsatser på jobrettet voksen- og efteruddannelsesområdet er under løbende udbygning. Rådet inddrager strategiske overvejelser herfra i sin overordnede strategi.

Indsatsområder

RAR Nordjylland har i 2019 udpeget 3 indsatsområder, hvor VEU-indsatsen skal understøtte og styrke koordinationen og aktørsamarbejde:

 • Bygge og anlæg
 • Industri, herunder jern- og metalindustri samt andre delbrancher i industrien med opkvalificeringsbehov
 • Social- og sundhed, rettet mod kvalificeret arbejdskraft i kommunerne

Det er endvidere besluttet i RAR Nordjylland på mødet den 24. januar 2019:

 • AMK belyser det merkantile område nærmere gennem det datasæt, der med-følger de 3 RAR-analyser, med henblik på at afdække, om der er behov for VEU-koordineret indsats
 • at der afsættes RAR midler til at undersøge, hvilke årsager virksomhederne angiver til de mange forgæves rekrutteringer i delbranchen Handel
 • at efterspørgslen på kompetencer afledt af digitalisering tematiseres specifikt af VEU-koordinatorerne i de brancheområder, der udpeges
 • at elektronikindustri afsluttes som indsatsområde i 2. kvartal og afrapporteres til RAR på mødet i juni
 • at transport afsluttes som indsatsområde i 1. kvartal og afrapporteres til RAR på mødet i marts

En lang række aktiviteter er sat i værk i forhold til indsatsområderne for 2018 og initiativer er i gang ifht indsatsområderne for 2019. Rådet følger løbende op herpå. Det er hensigten, at resultaterne og aktiviteter gøres synlige her på Rådets hjemmeside.

Status på VEU-indsatsen i RAR Nordjyllands dækningsgeografi

Statusoverblikket over aktiviteter inden for RAR Nordjylland indsatsområder er under udarbejdelse. Det baseres på aktiviteter, hvor AMK Midt-Nord allerede har en aktiv rolle. Statusoverblikket baseres på informationer, som dels er fremkommet gennem den løbende dialog, AMK Midt-Nord har med kommuner, uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter inden for VEU-indsatsen, og dels via en rundspørge til kommunerne i RAR Nordjyllands ​dækningsgeografi.

Statusoverblik over samarbejder udbygges løbende - (internt link)

Sidst opdateret: 16-05-2019