Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Nordjylland 2020

ARKIV over de nordjyske beskæftigelsesplaner

RAR Nordjylland fik Beskæftigelsesplan 2020 til orientering fra de nordjyske kommuner. Rådet drøftede planerne på sit møde den 28. januar 2020 - sammen med de korte resumeer med fokus på ministermålene, som kommunerne har lavet til RAR. Alle planer og resumeer er anvendt på siden.

Med Rådets kvittering for planerne blev Kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg (Formænd og næstformænd) inviteret til inspiration- og videdelingsmøde med den 5. marts 2020. Mødet blev holdt hos AMK Midt-Nord fra kl. 14 til 16. På mødet drøftedes beskæftigelsespolitiske problemstillinger, potentialer, tiltag og ideer. Drøftelserne tog bl.a. ​​udgangspunkt i ministermål for 2021 og Rådet fokusområder.

Rådets ambition er, ved drøftelser på mødet og materialet, som udarbejdes til mødet, kan inspirere gensidigt og bidrage konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats 2020 og udarbejdelsen af ​​Beskæftigelsesplanerne for 2021.

RAR Nordjyllands Inspirationsnotat til de nordjyske kommuner marts 2020 (pdf) (nyt vindue)

Rådet ser videndeling kommunerne imellem - og mellem Rådet og kommunerne - som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt til håndtering af ifht nordjyske udfordringer og potentialer hvis beskæftigelsesindsatsen.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik her på siden over planerne har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet kommunernes beskæftigelsesplaner til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2020 + CV:

Samlet resumé af planerne ifht Ministermål (pdf) (nyt vindue)

Brønderslev - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Frederikshavn - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Hjørring - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Jammerbugt - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Læsø - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Mariagerfjord - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Morsø - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Rebild - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Thisted - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Vesthimmerland - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Aalborg - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

Jeg beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2020. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastgør mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Sidst opdateret: 03-02-2021