Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne 2019 - RAR Nordjylland

Arkiv - se planerne for 2019

RAR Nordjylland har fået Beskæftigelsesplan 2019 til orientering fra de nordjyske kommuner. Enkelte kommuner havde tilkendegivet, at der kunne komme efterjusteringer grundet sen justering af Ministermålene for 2019 - eksempelvis blev der tilføjet et mål om handicap og beskæftigelse.

Planerne er drøftet på Rådets møde den 24. januar 2019, hvorefter der er sendt individuelle kvitteringsbreve ud til kommunerne. Alle planer er tilgængelige her på siden.

Med kvitteringen for planerne er Kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg (Formænd og næstformænd) samtidig inviteret til inspirations- og videdelingsmøde med RAR Nordjylland den 18. marts 2019. 

På mødet drøftedes beskæftigelsespolitiske problemstillinger, potentialer, tiltag og ideer. Drøftelserne tog bl.a udgangspunkt i Ministermål for 2020 og Rådets fokusområder. Rådets ambition er, at drøftelser på mødet og materialet, som var udarbejdet til mødet, kan inspirere gensidigt og bidrage konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats og udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanerne for 2020.

Dagsorden til mødet med de beskæftigelsespolitiske udvalg - (pdf) (nyt vindue)

Inspirationsnotat til mødet samt beskæftigelsesplaner for 2020 (pdf) (nyt vindue)

Rådet ser videndeling kommunerne imellem - og mellem Rådet og kommunerne - som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling ifht nordjyske udfordringer og potentialer ifht beskæftigelsesindsatsen.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik her på siden over planerne har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet kommunernes beskæftigelsesplaner til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2019 for kommunerne i RAR Nordjyllands område kan tilgås på kommunernes hjemmesider. Da der er tale om arkivmaterialer, linker RAR Nordjylland ikke direkte til de enkelte planer. Planerne har tidligere være oplistet her.

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2019. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Se resumeer af beskæftigelsesplanerne for 2018 (link til side)

Sidst opdateret: 14-09-2020