Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Nordjylland

Aktuelle og tidligere beskæftigelsesplaner for de nordjyske kommuner

RAR Nordjylland har fået Beskæftigelsesplan 2020 til orientering fra de nordjyske kommuner. Planerne drøftes på Rådets møde den 28. januar 2020- sammen med de korte resumeer, med fokus på Ministermålene, som kommunerne har lavet til RAR. Alle planer er tilgængelige her på siden - undtagen Aalborgs, som er på trapperne.

Med Rådets kvittering for planerne er Kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg (Formænd og næstformænd) samtidig inviteret til inspirations- og videdelingsmøde med RAR Nordjylland den 5. marts 2020. Mødet holdes hos AMK Midt-Nord fra kl. 14 til 16. 

På mødet drøftedes beskæftigelsespolitiske problemstillinger, potentialer, tiltag og ideer. Drøftelserne tager bl.a udgangspunkt i Ministermål for 2020 og Rådets fokusområder. Rådets ambition er, at drøftelser på mødet og materialet, som udarbejdes til mødet, kan inspirere gensidigt og bidrage konstruktivt til kommunernes beskæftigelsesindsats og udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanerne for 2021.

Rådet ser videndeling kommunerne imellem - og mellem Rådet og kommunerne - som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling ifht nordjyske udfordringer og potentialer ifht beskæftigelsesindsatsen.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik her på siden over planerne har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet kommunernes beskæftigelsesplaner til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2020 for kommunerne i RAR Nordjyllands område:

Brønderslev - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Frederikshavn - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Hjørring - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Jammerbugt - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Læsø - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Mariagerfjord - Beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Morsø - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Rebild - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Thisted - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Vesthimmerland - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Aalborg - beskæftigelsesplan 2020 (pdf) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2020. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Se også beskæftigelsesplanerne for 2019 - med resumeer (link til side)

Sidst opdateret: 13-01-2020