Spring over hovedmenu

Voksenlærlingeliste - RAR Hovedstaden

Virksomheder kan få tilskud til at ansætte ledige og ufaglærte beskæftigede som voksenlærlinge.

Virksomheder kan få tilskud til at ansætte ledige og ufaglærte som voksenlærlinge. Lærlingen skal være fyldt 25 år ved starten af uddannelsesaftalen.

Ufaglærte ledige og ledige med forældet uddannelse kan udløse tilskud uanset længden af ledighed. Faglærte ledige kan udløse tilskud, når de har været ledige i mindst seks måneder.

Voksenlærlingetilskud til virksomheder, der ansætte ledige som voksenlærlinge, kan ydes til alle erhvervsuddannelser.

Virksomheder kan ligeledes få tilskud, hvis de indgår uddannelsesaftale med en ufaglært, som er i job. Uddannelsen skal være på den landsdækkende voksenlærlingeliste. Virksomheder kan derimod ikke få voksenlærlingetilskud til at ansætte en person som voksenlærling, hvis den pågældende er i arbejde og allerede har en kompetencegivende uddannelse.

Find den landsdækkende Voksenlærlingeliste og find regler for tilskud til virksomheder, der ansætter voksenlærlinge - link til star.dk

 

Sidst opdateret: 07-03-2024